I PTK:s arkiv

Bilder från PTK:s historia

Nedan finns ett bildspel med ett tiotal bilder från historien.

Rådgivaren

1982 lät PTK göra en 25 minuter lång informationsvideo, ”Rådgivaren”, om försäkringar. I rollerna fanns stora delar av den svenska skådespelareliten, med namn som Lars Amble och Ewa Fröling. Här ser du filmaffischen som skulle sättas upp på arbetsplatsen för att locka till den filmvisning som anordnades. På baksidan finns utförliga instruktioner till den som arbetar med försäkringsinformation till tjänstemän, om hur filmen kan ges så mycket uppmärksamhet som möjligt: ”placera Tv:en på någon strategiskt bra plats där många passerar och kan stanna ett tag. T ex kaffehörnan, receptionen eller matsalen”. Det ingick även en folder som kunde delas ut i samband med visningen.

Nedan ser du den dramatiska finalen i den 25 minuter långa filmen. Rådgivaren (Lars Amble) är färdig med sin föreläsning och ska bara tacka för sig och lämna lokalen...

Kampanjmaterial

PTK har också drivit verksamhet för att bilda opinion i viktiga frågor. Bilderna nedan är annonser som riktar sig mot allmänheten och politiker och syftar till att visa på skeva förhållanden när det gäller pensioner och löner.

nike


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.