Förhandlings- och samverksansrådet PTK

Beståndskod: 
TAM 7
Verksam från: 
1973
Typ av organisation: 
Samverkansorganisation
Antal hyllmeter: 
100
Tidigare namn, andra namnformer: 
Privattjänstemannakartellen PTK (1973-2005)
Historia: 

Privattjänstemannakartellen - PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Ordförande för PTK blev Sif:s förhandlingsdirektör Ingvar Seregard, som även varit en drivande kraft bakom bildandet av PTK. 2005 byttes namnet, men man behöll förkortningen PTK. Det nuvarande namnet är Förhandlings- och samverkansrådet PTK

→ Läs mer

Struktur och sökingångar: 

Arkivet omfattade vid förtecknandet 2013 cirka 100 hyllmeter och är förtecknat efter allmänna arkivschemat.

Beskrivning av arkivet: 

I serien L5 Inbundna trycksaker finns PTK:s utgivning av trycksaker samlade årsvis. Tidningar, informationsmaterial, tryckta avtal, verksamhetsberättelser.

En uppdatering av arkivförteckningen skedde 2013 då en stor mängd arkivhandlingar levererades, då PTK bytte lokaler. Den tidigare förteckningen gjordes 1995.