TAM-arkiv mobilmeny

I PTK:s arkiv

Bilder från PTK:s historia Nedan finns ett bildspel med ett tiotal bilder från historien. Rådgivaren 1982 lät PTK göra en 25 minuter lång informationsvideo, ”Rådgivaren”, om försäkringar. I rollerna fanns stora delar av den svenska skådespelareliten, med namn som Lars Amble och Ewa Fröling. Här ser du filmaffischen som skulle sättas upp på arbetsplatsen för…

Ur TCO:s arkiv

TCO har ett mycket omfattande bildarkiv om kanske minst 30.000 bilder som till största del ursprungligen kommer från TCO-tidningens redaktion. Det förvaltas av TAM-Arkiv och är för närvarande (2013) föremål för en större inventering.      …

I Svenska Läkaresällskapets arkiv

Valda arkivdokument Några valda dokument ur arkivet ger en bild av Svenska Läkaresällskapets omfattande och varierande verksamhetsområden. Remissyttrandet från 1968 angående Intersexuellas könstillhörighet känns aktuellt idag och kan förefalla framsynt för sin tid….

I Finansförbundets arkiv

Fotografier Sundsvalls Enskilda Bank Huvudkontoret 1921. Fotografier från Finansförbundets arkiv (Svenska Bankmannaföreningen)…

I Polisförbundets arkiv

        Polisförbundet har ett mycket omfattande arkiv på TAM-Arkiv. Till det hör även en rik bildsamling. Årsberättelsen från 1953 inkommen till Polisförbundet från lokalföreningen i Halmstad ger en levande tidsbild….

I Civilekonomernas arkiv

    Ekonomexamen Vid en utbildningsreform 1943 infördes vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Göteborg ekonomexamen, vilken berättigade till titeln civilekonom. Denna examensbenämning infördes i samband med en förlängning av ekonomutbildningen till tre år, från ursprungliga två år, då den äldre examensbenämningen ekonomisk examen infördes 1909. Titeln civilekonom kom därefter att avse personer med…

I Svenska Tandsköterskeförbundets arkiv

Liksom flera andra yrkeskårer hade tandsköterskorna en egen uniform. Den bestod av klänning med tillhörande brosch och krage samt förkläde. Efter fem års praktik även av armbindel med STF:s emblem och mössa med hakband. Kravet på fem års tjänstgöring innan sköterskorna fick ta på sig armbindeln och mössan hade orsakat livlig diskussion på förbundets konstituerande möte…

I Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Historiska återblickar Bland SBF:s historiska material finns flera unika dokument. Bland samlingen från enskilda barnmorskor går det att hitta ett barnmorskekontrakt mellan Anundsjö socken (Ångermanland) och barnmorskan Christina Norlin från 1859. i kontraktet är barnmorskans tjänst reglerad i detalj. Förutom lönen ingår även ved. Om hon ingriper då personer lider av “lifsfarlig beskaffenhet” ska kost,…

I FSUH:s arkiv

Ovan: Årsböcker från 1920-tal, 1950-tal och 2000-tal. Ovan: Det äldsta bevarade protokollet, från 1927. Ovan: Stadgar från 1927…