TAM-arkiv mobilmeny

Sinikka Bohlin – en ordförande med miljöengagemang

Sinikka Bohlin föddes 1947 i Björneborg i Finland. Hon gick i skolan i Torneå och började sedan läsa på Lärarhögskolan i Uleåborg. Efter avslutad folkskollärarexamen började hon jobba som lärare i Torneå-dalen. Hon har två halvbröder som kom till Sverige från Finland under andra världskriget som s.k. ”krigsbarn”. Sinikka migrerade som vuxen från Finland till…

Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell, föddes 1873 i Karlstad. Han var en svensk ämbetsman. Karl Axel Fryxell blev filosofie doktor i Uppsala 1900 och avlade juris kandidatexamen där 1902. Han var sekreterare i Kommerskollegium 1906-1910, därefter expeditionschef i Finansdepartementet 1910-1913 och generaldirektör för Kommerskollegium från 1913 till 1935. Under Fryxells ledning utvecklades Kommerskollegium till ett modernt ämbetsverk…

Gabriel Thulin – ordförande i nio år

Föreningen Norden tidigare ordförande Gabriel Thulin föddes 1865 i Helsingborg. Den Thulinska skäkten var – enligt hans självbiografi – en gammal präst- och klockaresläkt som härstammade från Danmark. Hans far var först läroverkslärare och blev sedan kyrkoherde i Väling och Kattarp i Skåne. Han kallade sina minnen ”ett söndagsbarns anteckningar”. Hans mor hade berättat att…