TAM-arkiv mobilmeny

Ruben Wagnsson

Ruben Wagnsson föddes den 8:e september 1891 i Örebro. Han far hette Gustaf Wagnsson och var metodistpastor. Fadern hade växt upp under fattiga omständigheter i en arbetarfamilj. Hans mor hette Adéle Ruben. Hon kom från ett välbärgat hem – hennes far var godsägare och hennes mor född friherrinna. Uppväxtåren När Ruben var två år flyttade…

Sture Nordh

Sten Sture Vilhelm Nordh, föddes den 3:e juni 1952 i Ragvaldsträsk, en by utanför Skellefteå. Tidigt arbetsliv och facklig aktivitet Sture Nordh blev tidigt föreningsaktiv. Redan i skolåren var han verksam inom Sveriges Elevers Centralorganisation (Seco) och i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU). Han var ledamot i Seco:s centralstyrelse och deltog där i olika debatter om skolpolitik….

Filip Anger

Filip Anger föddes den 1:a september 1898 i Angered, Älsborgs län. Studier och tidigt arbetsliv Filip Anger började sina högre studier vid Sociala Institutet i Stockholm. Han avlade en fil.kand-examen 1923. År 1940 blev han anställd som amanuens vid Stockholms stads statistiska kontor.  Parallellt med sitt fackliga engagemang fortsatte han sitt yrkesarbete vid Stockholms stads…

Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell, föddes 1873 i Karlstad. Han var en svensk ämbetsman. Karl Axel Fryxell blev filosofie doktor i Uppsala 1900 och avlade juris kandidatexamen där 1902. Han var sekreterare i Kommerskollegium 1906-1910, därefter expeditionschef i Finansdepartementet 1910-1913 och generaldirektör för Kommerskollegium från 1913 till 1935. Under Fryxells ledning utvecklades Kommerskollegium till ett modernt ämbetsverk…

Gabriel Thulin – ordförande i nio år

Föreningen Norden tidigare ordförande Gabriel Thulin föddes 1865 i Helsingborg. Den Thulinska skäkten var – enligt hans självbiografi – en gammal präst- och klockaresläkt som härstammade från Danmark. Hans far var först läroverkslärare och blev sedan kyrkoherde i Väling och Kattarp i Skåne. Han kallade sina minnen ”ett söndagsbarns anteckningar”. Hans mor hade berättat att…

Louis De Geer – den förste ordföranden

Gerhard Louis De Geer af Finspång, född den 27 november 1854 i Kristianstad i Skåne. De Geer studerade juridik vid Uppsala Universitet från 1873. Han blev jur. kand. 1879. Han blev sedan vice häradshövding 1881, amanuens i finansdepartementet 1884 och tillförordnad kanslisekreterare där 1888-1892. Därefter blev han genom tjänstgöring i riksdagsutskott, statliga kommittéer och i…

Torsten Nothin – Ordföranden som ändrade inriktning

Torsten Karl Viktor Nothin föddes 16 februari 1884 i Voxtorps församling i Jönköpings län. Han var son till en kyrkoherde och växte upp i prästgårdar i Värnamobygden. I sin bok ”Från Branting till Erlander” berättar Nothin hur han upptäckte hur bondebefolkningen runt omkring levde under hårt arbete och i regel knappa villkor. Han började sedan…

Conrad Carleson – ordförande under ett år

Conrad Carleson föddes 1868 i Döderhults församling, Kalmar län. Carleson tillhörde en gammal svensk adelsätt. Han föddes på en herrgård i Döderhults socken. Han var son till en ryttmästare. Carleson hade ett omväxlande arbetsliv. Han var statsråd (liberal), företagsledare, förläggare och tjänsteman. Carleson var extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i Norrköping 1888-1889 och tog hovrättsexamen…

Axel Gjöres – den förste efterkrigsordföranden

Axel Gjöres – den förste efterkrigsordföranden   Axel Gjöres föddes 1889 i Smedjebacken, en ort i Dalarna. I sin memoarbok ”Den tiden” berättar han om hur det kom finska invandrare till en trakt i närheten av födelseorten redan i början av 1600-talet. Många av hans förfäder kom från denna bygd och han skriver att det…

B. Rudolf Hall

Bror Rudolf Hall (1876-1950), lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund. Bror Rudolf Hall föddes i Hall på Gotland den 14 november 1876. Hans far var folkskollärare och Hall själv avlade folkskollärarexamen i Uppsala 1899. Han tjänstgjorde därefter som lärare i Helsingborg, Kalmar och Stockholm. Han studerade senare vid universitetet i Uppsala och…