TAM-arkiv mobilmeny

Om alstring av kyla

Ingenjörerna Baltzar von Platen och Carl G Munters avhandling ”Om alstring av kyla” tilldelades Polhems­medaljen 1925. Snart fanns deras kylskåp i allt fler hem. Läs mer…

Ett yrke för tekniken i samhällets tjänst

 Foto: KW Gullers/Nordiska museet På denna webbplats berättar vi om de svenska ingenjörernas historia under 150 år. Och välkomnar dig även att själv studera arkivkällorna. TAM-Arkiv och förbundet Sveriges Ingenjörer står bakom webbplatsen. Om webbplatsen och dess bakgrund…

Vad är TAM-Arkiv

TAM-Arkiv har källorna till tjänstemännens och akade­mikernas historia. Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven. Vi har arkiv från fackförbund, intresse- och yrkes­­organisa­­tioner och enskilda personer. De utgör ett folkrörelsernas, den fackliga organiseringens, profes­sio­­ner­nas och arbetslivets samhälls­historia och kulturarv. Mer om oss…

Ingenjörens sekel

1900-talet var de tekniska framstegens guldålder och välståndet växte. Ingenjörsyrken hade högsta status. Men på 1960-talet började miljökritiken komma. Var ingenjörerna egentligen “sataniska manipulatörer” eller kunde tekniken träda i människans tjänst? Ingenjörens sekel…

Nio–Fem

En kulturtidskrift om fackförbund, yrken, arbetsliv och historia. Tryckt utgåva till medlemmar och institutioner. Läsbar digitalt för alla. → Nio–Fem …

Kollegor

TAM-Arkiv är ett arkiv inom den enskilda arkivsektorn. Vi står nära folkrörelsearkiven och delar minnesinstitutionernas intresse att tillgängliggöra kulturarvet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotekCentrum för NäringslivshistoriaFöreningsarkiven i Stockholms länNordiska museets arkivArbetets museumStockholms stadsarkivStockholmskällanTekniska museets arkiv…

Tjänstemännen och akademikerna

Vad står begreppen tjänstemän och akademiker för historiskt sett? Läs mer om en viktig del av det moderna Sveriges framväxt under Historia » När samhället förändras snabbt ger historien längre perspektiv. TAM-Arkiv erbjuder rika möjligheter till Forskning »…