TAM-arkiv mobilmeny

TCO:s arkiv

Beståndskod: TAM 3 Verksam från: 1944 Typ av organisation: Centralorganisation Historia: Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna “att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att…

Sture Nordh

Sten Sture Vilhelm Nordh, föddes den 3:e juni 1952 i Ragvaldsträsk, en by utanför Skellefteå. Tidigt arbetsliv och facklig aktivitet Sture Nordh blev tidigt föreningsaktiv. Redan i skolåren var han verksam inom Sveriges Elevers Centralorganisation (Seco) och i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU). Han var ledamot i Seco:s centralstyrelse och deltog där i olika debatter om skolpolitik….

Filip Anger

Filip Anger föddes den 1:a september 1898 i Angered, Älsborgs län. Studier och tidigt arbetsliv Filip Anger började sina högre studier vid Sociala Institutet i Stockholm. Han avlade en fil.kand-examen 1923. År 1940 blev han anställd som amanuens vid Stockholms stads statistiska kontor.  Parallellt med sitt fackliga engagemang fortsatte han sitt yrkesarbete vid Stockholms stads…

Ruben Wagnsson

Ruben Wagnsson föddes den 8:e september 1891 i Örebro. Han far hette Gustaf Wagnsson och var metodistpastor. Fadern hade växt upp under fattiga omständigheter i en arbetarfamilj. Hans mor hette Adéle Ruben. Hon kom från ett välbärgat hem – hennes far var godsägare och hennes mor född friherrinna. Uppväxtåren När Ruben var två år flyttade…

Eva Nordmark

Eva Nordmark, tidigare Persson Sellin föddes 1971 i Luleå. Fadern arbetade som slöjdlärare. Modern var först hemarbetande och när barnen blev större började hon förvärvsarbeta – först som dagbarnvårdare och sedan som lokalvårdare vid Högskolan i Luleå (numera Luleå Tekniska Universitet). Tidig levnadshistoria När Eva föddes bodde familjen i en etta i Gammelstad – ett…

Harald Adamsson

Harald Adamsson föddes den 11 november 1896 i Eskilstuna, Fors församling, i en arbetarfamilj med fyra barn, tre pojkar och en flicka. Pappa Ville var plåtslagare och mamma Ida var hemarbetande. Ida var kommunalpolitiskt aktiv. Efter folkskolan började han arbeta på Stålpressen i Eskilstuna. Utdrag från Eskilstunas tekniska skola, läsåret 1913-1914, berättar att Adamsson arbetade…

Lennart Bodström

Ture Lennart Bodström föddes i Göteborg den 20:e april 1928. Hans far hette Ture Bodström och var typograf. Hans mor hette Elsa Dunér och arbetade som servitris vid tiden för Lennarts födelse. Uppväxtåren Lennart Bodström föddes utom äktenskapet och tillbringade sina första elva månader på ett barnhem Göteborg. Han blev sedan omhändertagen av sin farfar…

Otto Nordenskiöld

Erik Otto Edvard Nordenskiöld föddes den 24 juli 1914 i Hausjärvi i Finland. Nordenskiöld tillhörde en gammal adelsläkt som utmärkt sig i såväl Sverige som Finland genom att ha frambringat många framstående militärer, geografer och forskningsresande. Exempelvis var han brorsonson till den berömde forskningsresanden Adolf Nordenskiöld som ombord på skeppet Vega fann Nordostpassagen. Otto Nordenskiölds…

Inger Ohlsson

Inger Ohlsson Örtendahl, född Ohlsson den 7:e november 1949 i Sundsvall. Hennes far Erik var egen företagare och hennes mor Gerda var hemarbetande. Utbildning och tidigt arbetsliv Inger Ohlsson utbildade sig till legitimerad barnsjuksköterska. När hon sedan började arbeta  engagerade hon sig fackligt inom SHSTF ( idag är det namnändrat och heter Vårdförbundet) och innan…