TAM-arkiv mobilmeny

Svenska Läkaresällskapets arkiv

Beståndskod: TAM 716 Verksam från: 1808 Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation Historia: Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en vetenskaplig organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Organisationen verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund. Svenska Läkaresällskapet är en av Europas…

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet SLS är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte…

Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Historik Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm Litteratur i urval Bergstrand, H (1958): Svenska Läkaresällskapet 150 år: dess tillkomst och utveckling: en återblick. Lund Bohm, E (1961): Okänd, godkänd och legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första femtio år. Stockholm Fåhreus, R (1944): Läkekonstens historia 1-3. Stockholm Haeger, K…

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet SLS är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte…

I Svenska Läkaresällskapets arkiv

Valda arkivdokument Några valda dokument ur arkivet ger en bild av Svenska Läkaresällskapets omfattande och varierande verksamhetsområden. Remissyttrandet från 1968 angående Intersexuellas könstillhörighet känns aktuellt idag och kan förefalla framsynt för sin tid….

Sektioner och föreningar

Sektioner (Årtalet efter sektionen anger när första arbetsordningen godkänts) Allergiforskning 1946 Allmänmedicin 1969 Andrologi 2002 Anestesi- och intensivvård 1954 Arbets- och miljömedicin 1907 Audiologi 1990 Barn- och ungdomspsykiatri 1956 Barnkirurgi 1977 Beroendemedicin 1967 Cardiologi 1947 Dermatologi och venereologi 1958 Diabetologi 2005 Endokrinologi 1945 Fysiologi 1943 Gastroenterologi 1954 Geriatrik och gerontologi 1951 Handkirurgi i 981 Hematologi…

Med källorna till SLS historia

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets historia Svenska Läkaresällskapet är en av Europas äldsta läkarorganisationer. Syftet vid grundandet 1808 var att förkovra läkarkåren med hjälp av t…