TAM-arkiv mobilmeny

Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 49 Verksam från: 1886 Typ av organisation: Fackförbund (TCO) Tidigare namn, andra namnformer: Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet (1886-1931) Historia: Då Svenska Barnmorskeförbundet bildades 1886 var det landets första yrkesförening i ett kvinnodominerat arbete. Barnmorskor gick samman kring frågor som rörde utbildning, arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor. Förbundets tidning, ”Jordemodern”, började ges ut 1888 som ett…

Forskning och litteratur om Svenska barnmorskeförbundet

Litteratur och avhandlingar i urval: Keinänen, Marja-Liisa, Från jordemor till barnmorska : övergången från traditionell födelsehjälpsmodell till skolmedicinsk modell, ingår i Svensk religionshistorisk årsskrift, Stockholm 1985 Wiktorell Gyrith, Tre generationer mödrars kunskapsöverföring vid graviditet, förlossning och moderskap, Hälsouniversitetet i Östergötland, Institutionen för omvårdnadsforskning, Linköping 1997 Öberg Lisa, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk…

Svenska Barnmorskeförbundets historia

Landets första kvinnodominerade förbund Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm i…

I Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Historiska återblickar Bland SBF:s historiska material finns flera unika dokument. Bland samlingen från enskilda barnmorskor går det att hitta ett barnmorskekontrakt mellan Anundsjö socken (Ångermanland) och barnmorskan Christina Norlin från 1859. i kontraktet är barnmorskans tjänst reglerad i detalj. Förutom lönen ingår även ved. Om hon ingriper då personer lider av “lifsfarlig beskaffenhet” ska kost,…

Med källorna till Svenska Barnmorskeförbundets historia

Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm i juli 1886. Syftet med…

Forskning om barnmorskor

Forskningen på TAM-Arkiv 2012 har dominerats av barnmorskeområdet. Frågor som har varit aktuella är barnmorskormas internationella engagemang samt kalltanken inom barnmorskekåren. Svenska Barnmorskeförbundet, SBF, tog strax efter andra världskriget initiativ till bildande av Nordiskt Jordemoderförbund.  Detta och det gemensamma nordiska fackliga arbetet bland barnmorskorna behandlas i en C-uppsats i ämnet historia. Uppsatsen är skriven av…