TAM-arkiv mobilmeny

Akademikerförbundet SSR:s arkiv

Beståndskod: TAM 552 Verksam från: 1958 Typ av organisation: Fackförbund (Saco) Tidigare namn, andra namnformer: Sveriges Socionomers Riksförbund, 1958-1981 Sveriges Socionomers, Personal- och Förvaltningstjänstemäns Riksförbund, 1981-1993 Historia: Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund…

Forskning och litteratur om SSR

Litteratur Kristenson, Per Olof (författare) och Sveriges socionomers riksförbund (medarbetare): “Det är vi som är … : SSR”. 1979. Akademikerförbundet SSR: “Framtidens personalarbete : ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen”. Akademikerförbundet SSR. 1993. Hallebrant, Lennart & Johansson, Ingrid & Olsson, Sven-Erik: “Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker : fakta, råd och tips”. Arbetsförmedlingen Akademiker…

SSR:s historia

Strejker och turbulens SSR har hittills varit involverad i tre strejker: 1966, 1971 och 1986. Lönepolitik har varit den stora återkommande centrala frågan i alla konflikterna. 1970-talet beskrivs som förbundets mest turbulenta tid då många generella samhällsfrågor som socialpolitik, demokrati och utbildning diskuterades inom förbundet. Vid SACO-strejken 1971, där socionomer i kommunal tjänst deltog, uppmärksammades…

I SSR:s arkiv

  Förbundets kongress 2000 hölls i Södertälje. Den finns dokumenterad med ett flertal fotografier som du kan bläddra bland genom att klicka på bilden ovan. I arkivet hos TAM-Arkiv finns ytterligare originalfotografier från dagarna. Under konflikten 1986 gick medlemmarna ut och demonstrerade i städer över hela landet. Här finns bilder från Helsingborg i söder till…

Med källorna till SSR:s historia

SSR:s historia Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund inom TCO. Man ville betona den akademiska tillhörigheten och förbättra den fackliga bevakningen av yrkesfrågorna. Det nya förbundet samlade 350 medlemmar från starten. Genom enighet…