TAM-arkiv mobilmeny

Förhandlings- och samverksansrådet PTK:s arkiv

Beståndskod: TAM 7 Verksam från: 1973 Typ av organisation: Samverkansorganisation Tidigare namn, andra namnformer: Privattjänstemannakartellen PTK (1973-2005) Historia: Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och…

Forskning och litteratur om PTK

Madeleine Wänseth: Privattjänstemannakartellens tillkomst – samt – förslag till två forskningsprojekt.  Stockholm. 1984. Förstudie….

PTK:s historia

Ingvar Seregard, den första ordföranden i PTK. Foto: Allan Myrman. Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Idén till samverkan fanns…

I PTK:s arkiv

Bilder från PTK:s historia Nedan finns ett bildspel med ett tiotal bilder från historien. Rådgivaren 1982 lät PTK göra en 25 minuter lång informationsvideo, ”Rådgivaren”, om försäkringar. I rollerna fanns stora delar av den svenska skådespelareliten, med namn som Lars Amble och Ewa Fröling. Här ser du filmaffischen som skulle sättas upp på arbetsplatsen för…

Röster från PTK:s tillkomst

Under den här rubriken har vi samlat några intervjuer med människor som var med när PTK kom till. Det är Harry Rågvik som har gjort intervjuerna och sammanställt texterna. Här följer Rågviks egen text om bildandet av PTK: Fackligt nytänkande på 70-talet Under perioden 1955-65 dominerade Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) helt arbets- och…

Händelser i PTK-historien

Välbesökt presskonferens på SAF med Gunnar Nilsson (LO), Curt Nicolin (SAF) och Ingvar Seregard (PTK). Foto: Allan Myrman. 1975 Den första kraftmätningen med Arbetsgivareföreningen (SAF). En storkonflikt är hotande nära när parterna till sist accepterar medlingskommissionens slutbud. För PTK är uppgörelsen av stor betydelse. Genom ett löneutvecklingsavtal får PTK ett principiellt genombrott för en ideologiskt…

Rune Larson, 1:e ombudsman TCO-S

Vid skrivbordet runt 1980. Foto: Allan Myrman. Motparten är alltid arbetsgivaren – När Ingvar Seregard som TCO-Ps ordförande utredde möjligheterna för en utveckling av förhandlingsverksamheten på den privata sektorn besökte han TCO-S, berättar Rune Larson. Han ville veta hur vi hade tänkt när vi utformade konstitutionen för TCO-S. TCO-S träffade ju bindande kollektivavtal för sina…

Alfred Nettelbrandt, förbundsdirektör CF

SACO-förbunden blev legitima – Ingvar Seregard var en oerhört skicklig organisationspolitiker, som aldrig var rädd för att tänka i nya banor, berättar Alfred Nettelbrandt. Hans pragmatiska inställning gjorde att han aldrig tvekade att ta ett nödvändigt beslut, även om det kanske var smärtsamt. Som 1969, när han överraskade omvärlden med det avtal som träffades mellan…