TAM-arkiv mobilmeny

Polisförbundets arkiv

Verksam från: 1903 Typ av organisation: Fackförbund (TCO) Tidigare namn, andra namnformer: Svenska Polisförbundet, SPF Historia: I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel och de som försökte organisera poliser blev omedelbart avskedade. 1903 grundades Svenska Polisförbundet och idag organiserar Polisförbundet de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige och studenter vid…

Forskning och litteratur om Polisförbundet

Följande avhandlingar och uppsatser har använt material från TAM-Arkiv i sin forskning. Avhandlingar Dahlgren, Johanna, Kvinnor i polistjänst: Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket 1957-1971. Uppsatser Meyer, Richard, Tre lokalavdelningars utträde ur Svenska Polisförbundet under 1950-talet, uppsats 40 poäng, Stockholms universitet, 1989. Dahlgren, Johanna, Likställighetens försvarare. Svenska Polisförbundet och kvinnliga poliser 1957-1971,…

Polisförbundets historia

I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel. Svenska Polisförbundet bildades 1903 och organiserar idag de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige samt polisstudenter. Källorna till Polisförbundets historia finns hos TAM-Arkiv. Kvarterspolis på Besök i Stockholmsskola. Bild publicerad i TCO-tidningen 25/1980. Foto: Allan Myrman I slutet av 1800-talet var en normal…

I Polisförbundets arkiv

        Polisförbundet har ett mycket omfattande arkiv på TAM-Arkiv. Till det hör även en rik bildsamling. Årsberättelsen från 1953 inkommen till Polisförbundet från lokalföreningen i Halmstad ger en levande tidsbild….

Polishistoria – uppslag till studier

1947 års förhandlingsordning Allt sedan de första polisföreningarna bildades runt förra sekelskiftet har löneförhandlingarna skett lokalt. Detta ledde till att löneskillnaderna var så kraftiga till förmån för storstäderna att arbetsgivaren, Stadsförbundet och SPF enades om att utarbeta ett förslag om förstatligande av polisväsendet med uppgjorda löneskalor. Detta resulterade i att kommunala tjänstemän fick förhandlingsrätt. I…

Med källorna till Polisförbundets historia

I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel. Svenska Polisförbundet bildades 1903 och organiserar idag de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige samt polisstudenter. Källorna till Polisförbundets historia finns hos TAM-Arkiv. Polisförbundets historia I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel och de som försökte organisera…