TAM-arkiv mobilmeny

Linn Johansson, arkivarie

På TAM-Arkiv får Linn utlopp för sitt intresse för historia. Dessutom får hon arbeta med kommunikation/nätverk. Linn har tidigare studerat socialantropologi, litteraturvetenskap, historia och etnologi. År 2021 tog hon högskoleexamen i arkivvetenskap. Tidigare har Linn arbetat som arkivkonsult hos ArkivIT för offentliga och kommunala verksamheter. På TAM-Arkiv har Linn – under sin första tid på…

Anna Sjöblom, arkivarie

För Anna var det ett närmast självklart val att studera Arkivvetenskap. Så länge hon kan minnas har hon tyckt om att skapa ordning och reda. Sedan Anna började arbeta på TAM-Arkiv har det framför allt varit Lärarförbundets arkiv (numera Sveriges Lärare) som hon har förtecknat och sorterat. Anna studerade Arkiv- och Kulturarvsprogrammet med inriktning på…

Lars Carlén, kommunikatör

Som kommunikatör leder Lars arbetet med att se till att TAM-Arkiv når ut allt bättre till sina målgrupper. Han har skapat en kommunikationsstrategi för TAM-Arkiv där digitala kanaler prioriteras. Under 2022 och 2023 har TAM-Arkiv börjat att kommunicera genom att regelbundet publicera: avsnitt av podcasten Nio till fem, artiklar på webbtidskriften niotillfem.se, inlägg på Facebooksida,…

Olle Fernau, arkivarie

Olle trivs med att hjälpa de som besöker och vänder sig till Tam-Arkiv. Det är medlemmar, släktforskare, studerande och forskare som han hjälper att finna källorna de söker efter i TAM-Arkiv. Variation i arbetet är viktig för Olle och det får han verkligen på TAM-Arkiv. Annat han gör är att ordna och förteckna arkiv, delta…

Leif Jacobsson, arkivassistent och redaktör

För tidningen 9-5 har Leif skrivit reportage om allt från hur corona påverkat arbetslivet till fackets syn på jämställdhet. Sedan många år är han redaktör för tidningen och nu när TAM-Arkivs kommunikation blir allt mer digital är Leif dessutom redaktör för podcasten Nio till fem. Att göra reportage där han kan tillbringa flera timmar med…

Rasmus Edling, arkivarie

Att arbeta på TAM-Arkiv gör att Rasmus satt sig in i intressant material som ger honom inblick i många ämnen som han annars inte hade kommit i kontakt med. Han upplever arkivet som en spännande och allmänbildande arbetsplats. Under studierna till arkivarie vid Södertörns högskola, gjorde Rasmus sin praktik på TAM-Arkiv och omedelbart när han…

Lars-Erik Hansen, arkivchef

Sedan 2006 är Lars-Erik chef på TAM-Arkiv och planerar och leder verksamheten. Under hela tiden här har digitalisering varit den fråga som varit dominerande på TAM-Arkiv. Under Lars-Eriks första år på TAM-Arkiv handlade det framför allt om att medlemsförbunden ville ha hjälp med att deras historia skulle synas bättre på Internet, till att digitalisering idag…

Anna Lundkvist, arkivassistent

Det finns en variation i de arbetsuppgifter Anna ägnar sig åt på TAM-Arkiv. Utöver det sedvanliga arbetet på ett arkiv med att ta emot och ordna och förteckna material samt ta emot förfrågningar till arkivet sköter hon delar av det administrativa arbetet och ingår också i TAM-Arkivs kommunikationsgrupp där hon bland annat skriver texter i…

Andreas Lindahl, arkivassistent och bildredaktör

Mötena med alla trevliga människor med fackligt engagemang är en anledning varför Andreas trivs bra på TAM-Arkiv. Dessutom innebär arbetet som bildredaktör att han sysslar med färg, form och bild som varit hans stora intresse ända sedan han som sexåring började fotografera. När han analyserar och klassificerar bilder i TAM-Arkiv är han noggrann att reducera…

Vi som

Alla allmänna arkivfrågor och beställningar av arkivmaterial: arkivet@tam-arkiv.se. Växel: 08-54 54 15 60 (öppen mellan 09:00-16:30) Arkivchef Lars-Erik Hansen  08-54 54 15 64 lars-erik.hansen@tam-arkiv.se Personal Dag Björklund Arkivarie 08-54 54 15 63 dag.bjorklund@tam-arkiv.se Lars Carlén Kommunikatör 08-54 54 15 61 lars.carlen@tam-arkiv.se Rasmus Edling Arkivarie 08-54 54 15 76 rasmus.edling@tam-arkiv Olle Fernau Arkivarie 08-54 54 15 67 olle.fernau@tam-arkiv.se…