TAM-arkiv mobilmeny

Arkivtjänster

TAM-Arkivs medlemmar får tillgång till ett antal arkivtjänster som delas in i grund- och tilläggstjänster. TAM-Arkiv erbjuder en arkivlokal som är säkrad mot brand, fuktskador och fysiskt intrång enligt Riksarkivets riktlinjer. Arkivlokalen är dessutom och temperatur- och fuktighetsreglerad för att maximera livslängden för handlingarna. Utöver arkivvård och förvaring, rör våra arkivtjänster en mängd olika områden,…

Arkivredovisning

Arkivredovisningen är en beskrivning av arkivets struktur och innehåll, och är ett hjälpmedel till att hitta i arkivmaterialet. Oförtecknade arkiv När arkiv inte är förtecknade blir de svåra att hitta i. Att söka och ta fram rätt handlingar försvåras. Därför rekommenderar vi att arkivmaterial ska vara förtecknat innan leverans. Om materialet är oförtecknat, kan förtecknings-…

Beställningar, återsökningar, lån

Återsökning av enstaka uppgifter eller handlingar åt medlemsorganisationer kan göras snabbt, förutsatt att materialet är förtecknat. Om däremot den efterfrågade informationen är omfattande, eller om frågan kräver sammanställning eller bearbetning i någon form, tillhandahålls materialet vid personligt besök. Givetvis hjälper personalen till att organisera sökningen på bästa sätt. Vid behov kan medlemsorganisationerna komma överens med…

Utställningsverksamhet vid TAM-Arkiv

TAM-Arkiv producerar utställningar i samverkan med medlemmar och samverkansorgan. I utställningsproduktionerna är ambitionen att lyfta fram material från förbundens arkiv, både handlingar och fotografier, samt sådant material som kommit till genom minnesinsamlingar och annan dokumentationsverksamhet. TAM-Arkiv bidrar med arkivmaterial, gör research, och skriver utställningstexter. Sedan 1980-talet och fram till idag har ett stort antal utställningar genomförts: Utställningar Några…

TAM-serien – Rekommendationer

Sedan år 2008 ger TAM-Arkiv ut en serie av rekommendationer riktade till medlemsorganisationerna. Huvudsyftet med dessa rekommendationer är att medlemsorganisationerna ska få handfasta råd och instruktioner för hur informationsförvaltningen och arkivhanteringen kan förbättras. Även organisationerna som inte är medlemmar i TAM-Arkiv har möjlighet att ta del av rekommendationerna. Material ur rekommendationerna får citeras eller återanvändas…

Medlemsmöten

På medlemsmöten tar vi upp nyheter, frågor och problem inom områdena informationsförvaltning och arkiv. Detta är även ett bra tillfälle att träffa och knyta nya kontakter med kollegor på de andra förbunden. Kom gärna med förslag om det är något ämne som du är extra intresserad av och vill veta mer om! En till tre…

Arkivleveranser

TAM-Arkiv tar emot material från de rikstäckande medlemsorganisationerna. TAM-Arkiv har tagit fram en instruktion för arkivleveranser åt medlemsorganisationerna….

Förtecknings- och ordningarbete

Om ert arkiv är oförtecknat eller i dålig ordning, rekommenderar TAM-Arkiv att ett förtecknings- och ordningsuppdrag beställs från oss. Vid ett förteckningsuppdrag går en arkivarie systematiskt igenom arkivmaterialet och beskriver det i vår arkivdatabas och gör arkivet sökbart. Vid ett ordningsuppdrag arbetar en arkivassistent med att exempelvis lägga om materialet i arkivboxar, ta bort gem…

Digitalt arkivmaterial

Dessa tjänster är tilläggstjänster och ingår inte i grundavgiften. Att kunna ta emot material för digitalt långtidsbevarande för förvaring i ett digitalt arkiv är en fråga som TAM-Arkiv arbetar med men som vi i dagsläget inte kan erbjuda våra medlemmar. För att våra medlemmar ska kunna förbereda för digitala leveranser genom god digital dokumenthantering och…

TAM 7 – Instruktion för digital åtkomst och digitala leveranser till TAM-Arkiv

Om en medlemsorganisation vill leverera digitalt arkivmaterial eller få tillgång till tidigare levererat arkivmaterial beskriver denna instruktion hur det går till. Målgrupperna är primärt arkivarier, systemförvaltare, tekniker eller motsvarande. IT-kunskaper hos läsaren underlättar förståelsen. Ur innehållet: Åtkomst: beskrivning, villkor, procedur Leverans: villkor, finansiering, media, dokumentation Filformat: databaser, dokument, e-post, diarium, ärendehanteringssystem, webbplatser Läs/ladda ner: TAM…