TAM-arkiv mobilmeny

Föreningen för Svensk Underviningshistorias arkiv

Beståndskod: TAM 708 Verksam från: 1920 Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation Historia: Föreningen för svensk undervisningshistoria bildades 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall. Syftet var att öka kännedomen om undervisningshistoria, undervisningsmaterial och undervisningsinstitutioner i Sverige. Detta genom att söka upp, samla in och bevara arkivalier rörande svensk undervisningshistoria. Struktur och sökingångar: Arkivet består…

B. Rudolf Hall

Bror Rudolf Hall (1876-1950), lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund. Bror Rudolf Hall föddes i Hall på Gotland den 14 november 1876. Hans far var folkskollärare och Hall själv avlade folkskollärarexamen i Uppsala 1899. Han tjänstgjorde därefter som lärare i Helsingborg, Kalmar och Stockholm. Han studerade senare vid universitetet i Uppsala och…

Forskning och litteratur om FSUH

Under den här sidan presenteras litteratur och forskning som antingen handlar om Föreningen för svensk undervisningshistoria eller där föreningens arkivhandlingar har använts som källmaterial….

FSUH:s historia

Bakgrund Föreningen bildades den 5 juli år 1920 av Bror Rudolf Hall (1874-1950), lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund. Hall arbetade efter första världskriget med att propagera för att rädda arkivaler från skolans värld med skrivelser till myndigheter och i tidningsartiklar för allmänheten. I augusti år 1920 fick Hall ett officiellt uppdrag…

I FSUH:s arkiv

Ovan: Årsböcker från 1920-tal, 1950-tal och 2000-tal. Ovan: Det äldsta bevarade protokollet, från 1927. Ovan: Stadgar från 1927…

Vägval i skolans historia

Föreningen för svensk undervisningshistoria ger ut en tidskrift: Vägval i skolans historia. I den kan man läsa korta artiklar om ställningstaganden under olika utvecklingsskeden. Om Vägval i skolans historia År 2001 gavs det första numret av tidskriften Vägval i skolans historia ut. Initiativtagare och redaktör var Sven-Åke Johansson. Vägval i skolans historia vänder sig till…

Årsböcker i svensk undervisningshistoria

Föreningen ger vanligen ut två eller tre böcker per år. Böckerna kan antingen vara nya sammanställningar eller avhandlingar som är av utbildningshistoriskt intresse eller nyutgivningar av gamla skrifter. Den första årsboken kom ut 1921, året efter det att föreningen bildats. Digitaliserade årsböcker Digitaliserade versioner av Årsböcker i svensk undervisningshistoria har registrerats och lagts in i…

Föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och verkar för att bevara och sprida kunskaper om Sveriges undervisningshistoria. TAM-Arkiv förvarar Föreningen för svensk undervisningshistorias arkiv. På dessa sidor presenteras föreningens verksamhet och historia. Föreningen ger ut Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Böckerna är digitaliserade och du kan läsa dem här på webben. Du kan även…