TAM-arkiv mobilmeny

Om innehållet i yrkesminnesinsamlingarna

Yrkesminnesinsamlingarna är en värdefull del av TAM-Arkivs samlingar. De resulterar  i böcker och utställningar som i sin tur leder till kunskap och kännedom om de yrken som dokumenterats.Yrkesminnena är ett sätt att bevara yrkena och samtidigt ge en bild av människorna bakom yrkena. Minnena inrymmer, förutom dokumentation av yrken och personliga berättelser, även viktig samtidsinformation….

Från yrke till profession. Om professionsforskning

Vad handlar professionsforskningen om? När forskare har beskrivit yrkesgrupper med en specialiserad  utbildning har man använt begreppen professionalism och professionalisering. Främst sociologer – men även andra forskare som t. ex. historiker – har intresserat sig för de olika professionernas uppkomst och deras centrala betydelse på arbetsmarknaden och i samhällslivet. På senare tid har professionsforskningen blivit…

Bakgrund till insamlingarna av yrkesminnen

Insamlandet av yrkesminnen har en lång tradition och härstammar i del från de folkminnesinsamlingar som utfördes i det förindustriella Sverige under det sena 1800-talet. Under 1940-talet kom Nordiska Museet att påbörja ett insamlande av yrkesminnen från traditionella hantverkaryrken och arbetargrupper. Sedan mitten av 1980-talet har TAM-arkiv samlat in tjänstemännens yrkesminnen. Före detta initiativ var dessa…

Forskningsrådets uppdrag

Forskningsrådets uppdrag är att främja forskning inom områden som är relevanta för TAM-Arkivs medlemsorganisationer som till exempel fackföreningshistoria, arbetslivshistoria och professionalisering. Forskningsrådet ska vara TAM-Arkivs kontaktpersoner på universitet, högskolor och inom kulturarvssektorn. De ska uppmuntra till användning av våra arkiv och informera om arkiven. Forskningsrådet tar emot nomineringar till, och fattar årligen beslut om, utdelandet…

Aktuell forskning på TAM-Arkiv

På TAM-Arkivs mångfald av arkivbildare bedrivs akademisk forskning och skrivs universitetsuppsatser inom skilda discipliner. Arkiven används ofta för att ta fram historiker av olika omfattning för våra fackliga medlemsorganisationer inom TCO och Saco-sektorn och övriga yrkesorganisationer. Notiserna är axplock om pågånde forskning och inte heltäckande. Tidigare forskning Historik om FTF Under 2010 skrevs det en…

Yrkesminnesinsamlingar

→ Historisk bakgrund till insamlingarna och Samdok → Läs mer om innehållet i yrkesminnesinsamlingarna → Lista över genomförda dokumentationsprojekt Till översikt: Arkivtjänster…

Historien om TAM-Arkivs forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess…