TAM-arkiv mobilmeny

Gabriel Thulin – ordförande i nio år

Föreningen Norden tidigare ordförande Gabriel Thulin föddes 1865 i Helsingborg. Den Thulinska skäkten var – enligt hans självbiografi – en gammal präst- och klockaresläkt som härstammade från Danmark. Hans far var först läroverkslärare och blev sedan kyrkoherde i Väling och Kattarp i Skåne. Han kallade sina minnen ”ett söndagsbarns anteckningar”. Hans mor hade berättat att…

Louis De Geer – den förste ordföranden

Gerhard Louis De Geer af Finspång, född den 27 november 1854 i Kristianstad i Skåne. De Geer studerade juridik vid Uppsala Universitet från 1873. Han blev jur. kand. 1879. Han blev sedan vice häradshövding 1881, amanuens i finansdepartementet 1884 och tillförordnad kanslisekreterare där 1888-1892. Därefter blev han genom tjänstgöring i riksdagsutskott, statliga kommittéer och i…

Torsten Nothin – Ordföranden som ändrade inriktning

Torsten Karl Viktor Nothin föddes 16 februari 1884 i Voxtorps församling i Jönköpings län. Han var son till en kyrkoherde och växte upp i prästgårdar i Värnamobygden. I sin bok ”Från Branting till Erlander” berättar Nothin hur han upptäckte hur bondebefolkningen runt omkring levde under hårt arbete och i regel knappa villkor. Han började sedan…

Conrad Carleson – ordförande under ett år

Conrad Carleson föddes 1868 i Döderhults församling, Kalmar län. Carleson tillhörde en gammal svensk adelsätt. Han föddes på en herrgård i Döderhults socken. Han var son till en ryttmästare. Carleson hade ett omväxlande arbetsliv. Han var statsråd (liberal), företagsledare, förläggare och tjänsteman. Carleson var extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i Norrköping 1888-1889 och tog hovrättsexamen…

Axel Gjöres – den förste efterkrigsordföranden

Axel Gjöres – den förste efterkrigsordföranden   Axel Gjöres föddes 1889 i Smedjebacken, en ort i Dalarna. I sin memoarbok ”Den tiden” berättar han om hur det kom finska invandrare till en trakt i närheten av födelseorten redan i början av 1600-talet. Många av hans förfäder kom från denna bygd och han skriver att det…

Bertil Olsson

Bertil Olsson föddes 1912 i Traryds församling, Kronobergs län. Hans mest betydande gärning var som generaldirektör och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) mellan 1957 till 1972. Han blev filosofie kandidat i Lund 1935 och politices magister 1939. Han blev direktör för länsarbetsnämnden i Västerbottens län 1946, byrådirektör vid Arbetsmarknadsstyrelsen 1948, t.f. kansliråd på Socialdepartementet 1955, e.o….

Thorbjörn Fälldin – Statsminister och ordförande i Föreningen Norden

Thorbjörn Fälldin föddes 1926 i Ångermanland. Han var son till lantbrukaren Nils Johan Fälldin och Hulda Olsson. Fälldin blev så småningom själv lantbrukare på gården i mitten av 1950-talet. Han blev också tidigt politiskt engagerad i bonderörelsen. Som ung blev Fälldin aktiv i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU en föregångare till Centerns Ungdomsförbund. Det var en…

Berit Andnor Bylund, Ny ordförande i Föreningen Norden

Det känns hedersamt, roligt och spännande att få vara en del av Föreningen Norden, säger hon efter valet i samband med föreningens fullmäktige vid Nordens folkhögskola på Biskops Arnö 9-10 juni. Det är ingen nybörjare i nordiska frågor som nu går in i ordföranderollen. Bland annat var hon under åren 2002 -2006 nordisk samarbetsminister i…

Bengt Göransson

Bengt Göransson, föddes 1932 i Brännkyrka församling, Stockholm. Han är en svensk, socialdemokratisk politiker, konsultativt statsråd (kultur- och skolminister) 1982–1989, utbildningsminister 1989–1991, ledamot av riksdagen 1985–1991. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2006. Han är medlem i IOGT-NTO och livligt intresserad av folkbildning. År 2010 gav han ut boken Tankar om politik. Bengt Göransson är…

Kristina Persson – den första kvinnliga ordföranden

Kristina Persson föddes strax före det andra världskrigets slut, den 16 april 1945, i Östersunds församling i Jämtlands län. Hennes far var en framgångsrik entreprenör som lade grunden till investmentbolaget AB Persson Invest. Eftersom Jämtland alltid har haft en självklar förbindelse med grannlandet Norge utvecklade familjeföretaget tidigt affärsrelationer med Norge. Familjen semestrade också ofta i…