TAM-arkiv mobilmeny

Civilekonomernas arkiv

Verksam från: 1968 Typ av organisation: Fackförbund (Saco) Tidigare namn, andra namnformer: Civilekonomernas Riksförbund (1968-1990) Historia: Civilekonomernas Riksförbund (Civilekonomerna) är både ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Som fackförbund arbetar man för att medlemmarna ska få bra villkor i sitt arbetsliv och som intresseorganisation för att medlemmarna ska utvecklas i sina karriärer. Civilekonomernas historia…

Forskning och litteratur om Civilekonomerna

Litteratur Civilekonomerna 60 år. En jubileumsskrift. 1996. Boken är till stor del baserad på Civilekonomernas arkiv. Den innehåller bl.a. delar av en kandidatuppsats av Magnus Lundberg, “Ett förbund blir till”, samt en längre krönika av förbundsordförande Jan-Eskil Jörby. Civilekonomernas ekonomipris För att stimulera kvalificerad företagsekonomisk forskning i Sverige beslutar styrelsen att från och med 1987…

Civilekonomernas Riksförbunds historia

Civilekonomerna organiserar idag civil­ekonomer och studerande som avser att avlägga lägst ekonomie kandidat­examen (el. motsvarande). Som fackförbund arbetar man för medlemmarnas villkor i arbetslivet och som intresseorganisation för medlemmarnas karriärsutveckling. Men det hela började på 1930-talet. ”Herrar Taxeringsrevisorer”, så inleder Ernst G Bergqvist en skrivelse daterad 19 november 1937 som går ut till landets av…

I Civilekonomernas arkiv

    Ekonomexamen Vid en utbildningsreform 1943 infördes vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Göteborg ekonomexamen, vilken berättigade till titeln civilekonom. Denna examensbenämning infördes i samband med en förlängning av ekonomutbildningen till tre år, från ursprungliga två år, då den äldre examensbenämningen ekonomisk examen infördes 1909. Titeln civilekonom kom därefter att avse personer med…

Civilekonomernas historia

Civilekonomernas Riksförbunds historia Civilekonomerna organiserar idag civil­ekonomer och studerande som avser att avlägga lägst ekonomie kandidat­examen (el. motsvarande). Som fackförbund arbetar man för medlemmarnas villkor i arbetslivet och som intresseorganisation för medlemmarnas karriärsutveckling. Men det hela började på 1930-talet. ”Herrar Taxeringsrevisorer”, så inleder Ernst G Bergqvist en skrivelse daterad 19 november 1937 som går ut…

Tidiga frågor för taxeringsrevisorerna

Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorers hjärtefrågor var från första början ekonomernas arbetsuppgifter och befogenheter, deras tjänsteställning, rätt till olika tjänster och vikariat samt titlar samt löner och anställningsavtal. Man planerar tidigt in att uppvakta finansminister Ernst Wigforss för att diskutera anställningsfrågan. Mötet är satt att äga rum den 4 september 1939, den 3 september bryter andra världskriget…

Gränsdragningsstrider med JUSEK

1969 slår Sveriges Juristförbundet sig samman med Sveriges Samhällsvetarförbundet och bildar Jurist- och samhällsvetareförbundet, JUS. CR och JUS har nu nästan likadana rekryteringsnormer inskrivna i sina stadgar. Med 1969 års högskolereform försvinner civilekonomexamen som en självständig examen. Utbildningen infogas istället i den samhällsvetenskapliga utbildningen i stort, vilket gör att avgränsningen mellan den sektor som CR…

Utbildning och status

Ekonomiutbildningens kvalitet och innehåll liksom antalet antalet utbildningsplatser och utbildningsorter har alltid varit en av förbundets kärnfrågor. En viktig förutsättning för ett bra arbetsliv är den grund man får genom sin utbildning. Vid tiden för FST:s bildande fanns inte krav på någon särskild utbildning för taxeringsrevisorer – vägen till ekonomyrket var att antingen läsa på…

Med källorna till Civilekonomernas historia

Från en förening för taxeringsrevisorer med 12 st medlemmar bildad 1937 omfattar Civilekonomerna idag 44 000 medlemmar. Civilekonomerna är medlemmar hos TAM-Arkiv och deras historiska arkiv finns hos TAM-Arkiv. Civilekonomernas Riksförbunds historia Civilekonomernas Riksförbund (Civilekonomerna) är både ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Som fackförbund arbetar man för att medlemmarna ska få bra villkor i…