TAM-arkiv mobilmeny

Lärarstiftelsens bildsamlingar

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar. Den äger c:a 1 500 illustrationer i original (teckningar, akvareller och målningar). Illustrationerna, som finns i Lärarstiftelsens ägo, har reproducerats i Sagabiblioteket och andra publikationer utgivna av Svensk Lärare-tidnings förlag under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Bland illustratörerna finns många av dåtidens mest namnkunniga konstnärer, som Elsa…

Digitala bilder och dokument i Alfresco

Arbete med inskanning, identifiering och katalogisering av fotografier har sedan länge pågått på TAM-Arkiv med en äldre intern bilddatabas (Pictor). Numera har TAM-Arkiv gått över till Alfresco som system för digital förvaltning, både av bildmaterial och av dokument. Den gamla bilddatabasen finns än så länge kvar till dess att innehållet kan föras över till Alfresco….

Fackliga fanor

Fanor som symbolhandling har historiskt använts inom såväl militären och under krig som hos yrkesföreningar och fackförbund. Även inom andra rörelser, ofta med politisk eller religiös grund, har fanan varit viktig. En fana skapar enighet och stolthet samtidigt som den förmedlar utåt vad organisationen står för. De används oftast vid demonstrationer, begravningar och andra högtidliga…