TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Revy, 2002 nr 1

En ”märklig”organisation i självbiografins belysning Omdefiniering av tjänstemannaintresset TCO, tjänstemännen och historien Tjänstemannarörelsens självbiografer Läs pdf…

TAM-Revy, 2002 nr 2

Medlemsträff för arkivhandläggare När stugan bliver trång Arbetsledarna och den arbetslivshistoriska forskningen Gräv-där-du-står i Stenungsund Privattjänstemannen. Utkast till en begreppshistoria Läs pdf…

TAM-Revy, 2003 nr 1

Ny chef för TAM-Arkiv Journalistbilder Källor till brukstjänstemännens historia Folkskollärarna och Nils Holgersson Ur arkivets gömmor Läs pdf…

TAM-Revy, 2003 nr 2

Privattjänstemännens fackliga organisationsmiljö 1880-1930 Ur arkivets gömmor Ljus från Lund ”Postseminarium” Läs pdf…

TAM-Revy, 2004 nr 1

Arne H Eriksson in memoriam Vi skriver vår historia medan vi lever TAM-Arkivs forksningsråd Självständighet och professionalism, koncentration och integration. Tankar om TAM-Arkiv 1984-2004 Ur arkivets gömmor TAM-Arkiv i framtidens arkivmiljö Läs pdf…

TAM-Revy, 2004 nr 2

Tema: Digital dokument- och ärendehantering Kommer nutiden att finnas i framtiden? Vad är det för skillnad på dokumenthantering, ärendehantering och arkivering? Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) – en översikt Dokumenthanteringsprojektet på Sif Används digital dokumenthantering? E-doc på Sida Resultatet av enkäten om dokumenthantering och IT-stöd Läs pdf…

TAM-Revy, 2005 nr 1

Flyttinformation. Ett industrihus i Ulvsunda blir en av de viktigaste platserna för forskning i fackets och näringslivets historia Läkarsekreteraryrket. Historia, nutid och framtid Att stärka samarbetet mellan forskare och arkiv.TAM-Arkivs forskningsråd Läs pdf…

TAM-Revy, 2006 nr 1

Svenska sjuksköterskor under hundra år TAM – många uppslag för forskaren Invigning av TAM-Arkivs nya lokaler Goda grannar:Centrum för Näringslivshistoria Läs pdf…

TAM-Revy, 2006 nr 2

Ett centrum för dokumenthantering och folkrörelsehistoria Gunvor Larsson Utas. De kvinnliga lärarnas kamp under 1900-talet Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet Spännande arkivleverans Hushållsvetarna jubilerar Läs pdf…

TAM-Revy, 2006 nr 3

Från ”kärlekstjänst” till modernt kvinnoyrke. Sjukvårdsreformen i Västtyskland Sjukhuskuratorer berättar Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om det professionella fältet Jubileumsseminarium om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 100 år Civilekonomernas arkiv Ny bok och nytt arkiv Inkommen litteratur Arkivarieyrket – och dess kartläsare Läs pdf…