TAM-arkiv mobilmeny

Danmark tar initiativ till digitala arkiveringslösningar inom hela EU

Det danska riksarkivet ska under 2019 driva ett nytt EU-finansierat projekt som ska leda till en digital arkiveringstjänst. Arbetet ska leda till gemensamma standarder och verktyg inom EU för digital arkivering. Projektledaren Jan Dalsteen Sörensen från danska Riksarkivet beskriver utmaningen: ”Det är dyrt och komplext att säkra det digitala bevarandet. Det finns en stor vinstpotential…

TAM-Arkivs arkivhandbok

Nu är TAM-Arkivs nya arkivhandbok tillgänglig via vår hemsida! Arkivhandboken är framtagen som ett stöd för våra medlemmar och deponenter i olika arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. I handboken ger vi konkreta råd om leveranser, förteckningsarbete, återsökning och framtagning av arkivmaterial, gallring, hantering av fotografier och digitalt material. Några av handledningarna i handboken finns även tillgängliga på vår…

Dokument – hanteringsstruktur i ny version

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller: Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen Gallringsanvisningar Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom organisationen samt för att upprätta en egen…

Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco blev medlemmar i TAM-Arkiv 2011 och som ett led i vårt arbete att verka för en bra service för förbunden bjöd Saco tillsammans med TAM-Arkiv in till en medlemsträff och utbildningsdag om informationsförvaltning och arkivering. Uppdatering: Ett 30-tal representanter för TAM-Arkivs medlemsförbund deltog i medlemsträffen. Material från presentationerna: TAM 6 – Struktur för dokumenthanteringsplan…

Ny rekommendation – om enkel digital arkivering

Flera av TAM-Arkivs medlemsförbund har efterfrågat enkla och handfasta råd för digital arkivering. TAM-Arkiv släppte därför nyligen rekommendationen “TAM 8:2011 – Digital arkivering för vanliga användare”. Detta är den åttonde rekommendationen som tagits fram sedan arbetet med rekommendations­serien började för drygt tre år sedan. I rekommendationen beskrivs hur en vanlig användare kan arkivera exempelvis vanliga…