Lärare – berätta om ditt liv och arbete

TAM-Arkiv har arbetat med yrkesminnesinsamlingar i flera decennier och 149 lärare under tidigare insamlingar har beskrivit sina yrken. De senaste två decennierna har det hänt mycket inom skolan som påverkat läraryrket. Mot bakgrund av detta är det viktigt att fortsätta dokumentera läraryrkets status och förändring. I samarbete med Föreningen Liv i Sverige initieras nu ett nytt upprop för lärarminnen.

Projektbeskrivning och information om hur du kan komma igång med skrivandet
Skrivupprop från Liv i Sverige med information om viktiga datum och kontaktuppgifter

I länkade dokument ovan hittar du mer information om projektet samt information om var du skickar ditt bidrag. Bidragen behöver vara inlämnade senast 1 augusti.

Om projektet

Ett insamlingsprojekt i samarbete mellan TAM-Arkiv och Lärarnas Riksförbund (LR), Lärarförbundet.

Syftet med projektet är att genom en gemensam insamling av lärares självbiografier skaffa ett underlag för jämförelse och forskning kring människor i ett centralt yrke.

Ett övergripande mål är att få kunskap om hur samhällsförändringar har påverkat skolans inriktning och lärarnas arbete och yrkesroll.

I insamlingen av lärarnas levnadsminnen vänder vi oss till alla lärare, både till er som har lång erfarenhet och er som är relativt nya i yrkena, till aktiva såväl som till pensionärer. Tillsammans kan era berättelser ge en god bild av yrkets utveckling under de senaste 40-50 åren. Det är berättelsen om ditt eget liv och arbete som vi vill ha. Du väljer själv vad du vill ta upp. Skriv långt eller kort – men skriv! Vi behöver din skildring av livet som lärare. Ditt liv är morgondagens historia!

I dokumentet som länkas här ovanför finns en minneslista som du kan följa när du skriver, men du väljer själv var du vill lägga tyngdpunkten i din berättelse. Det viktiga är inte stilistisk skicklighet utan innehållet, hur inträngande liv och arbete beskrivs. Din berättelse kan vara lång eller kort, maskinskriven eller handskriven.

Crazy Light Boost 2017 Low

Av: 
TAM-Arkiv