Med källorna till TCO:s historia

Våra sidor Med källorna - förbundens arkiv och historia har nu utökats med ytterligare en organisation: TCO. "Med källorna till TCO:s historia" - har tagits fram av TAM-Arkiv för att återge organisationen TCO och dess roll ur ett historiskt perspektiv, genom att belysa kärnfrågor och historiska händelser. Utgångspunkten är TCO:s arkiv som förvaras hos TAM-arkiv, där arkivmaterialet har använts till att berätta om till exempel bakgrunden till TCO, att illustrera händelser i TCO:s utveckling och att belysa TCO:s roll i samhället.

→ Med källorna till TCO:s historia.

Medlem: 
Av: 
TAM-Arkiv

TCO-tidningen tecknare

Suveränitet och samverkan - Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling

Vid 1989 års TCO-kongress tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av TCOs organisationsplan. Ett av utredningens första beslut var att initiera en historisk studie av arbetet med organisationsfrågorna inom TCO och dess föregångare. Thord Wallén analyserar i sin bok några viktiga skeenden och ger nya perspektiv på tjänstemannarörelsens utveckling. Genom sitt omfattande empiriska material kan boken tjäna även som uppslagsverk.

Mujer

Samförstånd som strategi - Tjänstemännens organisationspolitik under 1960-och 1970-talen

Slutet på 1960-talet och början av 1970-talet var en tid för stora förändringar på arbetsmarknaden och i de fackliga organisationsmönstren. Thord Wallén var själv aktiv i tillkomsten av Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) 1976. Några år tidigare, 1973, bildades Privattjänstemannakartellen (PTK). Angivna tid var också en period då tjänstemannarörelsen på allvar etablerade sig som en central aktör på arbetsmarknaden. Denna bok ger en unik inblick i hur ledande företrädare inom och utom tjänstemannaorganisationerna såg på de vägval man då stod inför och vilka överväganden som låg till grund för de organisations- och lönepolitiska ställningstagandena. / Boken finns som referenslitteratur på TAM-Arkiv.

Nike Zoom Kobe Shoes

TCO och kvinnorna tidsperioden 1944-1974

(Ur Abstract:) The central point of this study concerns the question to what degree the principle of equal wages for women and men met with sympathy in the salaried employees movement. /---/ In the trade union debate it is clear that equal wages for equal work was considered to be established in limited areas during the period 1944-1974. /---/ The general hiring policies within the public sector were less discriminating than those within the private area. Within neither the public nor the private sector did women succeed in reaching equality with men in regard to the possibility to enter various posts and especially qualified ones. Some of the explanations for this discrimination might be that women were not treated equally with men in the wage agreements, and that the inequality was institutionalized in the negotiation system. On the political level the "Swedish Model" was used as an excuse for not acting. Discrimination was sometimes openly expressed in the trade union representatives' speeches and in their referrals to the government on questions of social policy. Another sub-explanation is the women's weak representation in the white-collar trade union boards on different levels. In this regard the present study is a contribution to earlier institutional research showing that women can be more strongly representated in the beginning of an organization's life. Thereafter a process begins whereby women's voice on the governing board is weakened. This is what took place on most of the boards within TCO. This process was especially visible when changes in the organization's structure took place, i.e. by decreasing or increasing the members of the board. The womens share of the TCO increased considerably during the period 1944-1974, but their representation within the organization remained weak.

Tienda outlet deportiva

Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen

Mot 1920-talets slut ifrågasattes de svenska arbetsledarnas förmåga att klara av det moderna arbetslivets krav, en kritik som även framfördes under de nästföljande decennierna. Rationaliseringsexperter kritiserade dem för att inte förstå vikten av vetenskapligt utförda arbetsstudier och fackföreningsrörelsen menade att auktoritära och godtyckliga arbetsledare skapade dålig anda på arbetsplatserna som i sämsta fall kunde leda till arbetsmarknadskonflikter. I denna bok visas hur arbetsledarna och deras intresseorganisation, Sveriges Arbetsledareförbund (SALF), bemötte kritiken och hur de tog initiativ som skulle stärka arbetsledarnas och SALF:s ställning. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

nike

Min arbetsplats och samhället - Studier kring tjänstemännens villkor

Svensk tjänstemannarörelses historia har uppmärksammats mycket litet, trots att den sträcker sig över ett halvt århundrade. Ett mål med denna skrift är att belysa att tjänstemannarörelsen omfattar en på löntagarrollen grundad ideologi och att skildra vissa händelser och ställningstaganden under främst de första årtiondena. Avsikten är att ge bakgrund till några av dagens förhållanden, att belysa hur tidigt krav och mal formulerades, hur sent många av dem förverkligades och hur många av dem som ännu inte är uppfyllda. Sambandet mellan arbete och samhälle belyses genom ett antal fallstudier från dagens arbetsplatser. / Boken finns som referenslitteratur på TAM-Arkiv.

Nike Tiempo Legend VI FG

Tjänstemannafrågan - Social formering, politik och organisering

Denna samlingsutgåva med Arne H. Erikssons tidigare opublicerade texter om de svenska tjänstemännens historia har tillkommit på initiativ av TAM-Arkivs forskningsråd. Syftet är att sprida Arne H. Erikssons forskningsresultat till en bredare publik. Den är samtidigt en minnesbok över TAM-Arkivs förre chef. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

NUESTRAS MARCAS

TCO:s tidslinje

På tidslinjen nedan kan du läsa mer om de frågor som TCO varit engagerade i. Sedan starten har organisationen också genomgått både större och mindre omorganisationer och förändringar, vilka är markerade på vänster sida av tidslinjen. Du kan också läsa en sammanfattande historik om TCO:s historia, biografier för TCO:s ordföranden, och om TCO:s kärnfrågor.

        .      
        .   2012
        .   2007
TCO-OF bildar kartellen OFR. 1995            
        .   1994
1991     .      
        .   1982
            1981
        .   1980
        .   1976
PTK 1973     .   1973
        .   1970
1967     .      
        .      
        .   1960
        .   1957
      .      
        .   1947
TCO
1944     .      
      .   1942
"Gamla" TCO  1937     .   1936
Daco 1931     .    
               

 

Adidas Fotballsko

Sidor

Subscribe to TCO