Från folkskola till grundskola. Lärare berättar

I boken Från folkskola till grundskola - lärare berättar, ger åtta lärare sin syn på hur lärarrollen förändrats från 1950-talet fram till 2000-tal. En tidsperiod under vilken skolan genomgått stora förändringar. Den äldsta av de medverkande lärarna är född 1908, den yngsta 1964. Några av dem har arbetat i små byskolor på landet, andra har varit verksamma i stora städer: Vi får följa dem under den egna skolgången, via seminariet till den första egna tjänsten, vidare genom yrkeslivet och ta del av deras syn på skolans och lärarrollens förändring.

Boken är ett resultat av yrkesdokumentationen Lärarminnen runt Östersjön.

Ultra Boost Laceless

Månadens dokument september 2014: Höstvisa och gömda skatter

Höstvisa

Denna höstvisa ingår i Görans bok, en bilderbok av Elsa Beskow som gavs ut av Styrelsen för Sveriges Småskollärarinneförening 1928.
Det fanns inte mycket böcker att välja på för mindre barn kring den här tiden och de som fanns var oftast dyra. Sveriges Småskollärarinneförening kämpade för högre lön, bättre utbildning och arbetsvillkor men även läsning och pedagogik var viktiga frågor som diskuterades.

Görans bok, Pelles nya kläder, Småskolans djurbok och Det var en gång en katt är några av de pedagogiska böcker för mindre barn som Sveriges Småskollärarinneförening gav ut för en mindre penning. Genom utgivningen av böckerna och med hjälp av lärarinnorna skulle barnen stimuleras till läsning.

Förskolelärarminnen

Månadens dokument december 2013: Hyllningsadress till Kerstin Hesselgren

Hyllningsadress till Kerstin Hesselgren

Månadens dokument kommer från Hushållslärarnas Riksförbunds arkiv och är en hyllningsadress till den tidigare ordföranden i förbundet: Kerstin Hesselgren.

Namnet kanske låter bekant? Kerstin Hesselgren var en av förgrundsgestalterna i svensk kvinnorörelse, Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot och bland de första kvinnliga representanterna i Nationernas Förbund. Hesselgren var under sin tidiga karriär bland annat yrkesverksam som landets första hushållslärare, skolköks- och yrkesinspektris.

Subscribe to Lärare