TAM-Revy

1997 började TAM-Arkiv ge ut TAM-Revy - en populärvetenskaplig kulturtidskrift som utkom två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid.

TAM-Revy lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. TAM-Revy rapporterar om pågående forskning, berättar om aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy har bytt namn och sedan hösten 2014 ger TAM-Arkiv ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession.

TAM-Revy, 2008 nr 2

Tandläkarförbundets historia
Forskarfredagen
Sveriges fartygsbefälsförenings arkiv
Konsten i skolorna kring förra sekelskiftet
Ett monument över Sifs historia 
Svenska Brandbefälsförbundet fyller 50 år
Riv ålderstrappan! – om Sveriges Pensionärers Riksförbund

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2008-11-01

TAM-Revy, 2008 nr 1

Ett nytt fackligt landskap bland tjänstemännen: Unionen och Sveriges Ingenjörer 
SACO:s historia 
Annelie Johansson, 1956 – 2007. Att vara ett med Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum 
Till minne av Arne H. Eriksson
Facklärarförbund växer i styrka

 

Läs pdf

 

Utgivningsdatum:
2008-04-01

TAM-Revy, 2007 nr 2

Kvinnlig polis i en föränderlig värld 1950-1980
Kvinnliga poliser motarbetades av sin egen fackförening
När experter står mot experter. Marginalanteckningar efter ett avslutat bokprojekt
En skådespelare i fackets bana. Thomas Bolmes 43 år i Teaterförbundet
Göteborgs postbibliotek – bildning för posttjänstemännen

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2007-10-01

Sidor