Stipendium till uppsatsförfattare

TAM-Arkiv utlyser ett årligt stipendium på upp till 30.000:- till uppsatsförfattare som lagt fram en särskilt förtjänstfull akademisk uppsats som behandlar tjänstemäns eller akademikers historia eller förhållanden inom ett tjänstemanna eller akademiker yrke.

Både enskilda uppsatsförfattare eller handledare eller examinatorer kan sända in uppsatser till TAM-Arkiv för bedömning.

En bedömningskommitté utsedd av TAM-Arkivs forskningsråd föreslår en eller flera uppsatser till stipendiebelöning.

Stipendiet utdelas i samband med ett sammanträde inom TAM-Arkivs forskningsråd eller vid ett evenemang anordnat av ett av TAM-Arkivs medlemsförbund.

Välkommen att lämna ditt bidrag senast vecka 25!

En fördel kan vara om författaren använt sig av TAM-Arkivs källmaterial.

Uppsatserna skickas till:

TAM-Arkiv
Grindstuvägen 48-50
16733 Bromma

eller maila till

arkivet@tam-arkiv.se

Märk kuvertet eller mailets ämnesrad "Uppsatsstipendium".