Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare

Cederberg, Irka & Kumm, Björn, "Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare", Stockholm 1992.

I boken samtalar forskare i TAMs (Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum) vetenskapliga roåd om tjänstemännens villkor och angelägna forskningsområden. Vad karaktäriserar framväxten av olika tjänstemannagrupper? Hur formades tjänstemannarörelsen? Hur var arbetsvillkoren igår, hur är de idag?