Nyheter | Webb och tillgängliggörande

Premiär för Ingenjörshistoria

www.ingenjorshistoria.se

TAM-Arkiv och Sveriges Ingenjörer lanserar webbplatsen Ingenjörshistoria. Här berättar vi om ingenjörernas och deras organisationers historia med hjälp av Sveriges Ingenjörers och deras föregångares arkiv, från 1860-tal till idag. Läs mer om bakgrunden till webbplatsen och besök www.ingenjorshistoria.se

Ingenjörshistoria under 2011

Under 2011 har TAM-Arkiv arbetat med ingenjörernas historia med anledning av Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum. Den 20 november presenterade TAM-Arkiv genom projektledare Jim Löfgren och arkivarie Josabeth Leidi den nya webbplatsen ingenjorshistoria.se på Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte. Här fanns även den fysiska utställning som TAM-Arkiv tagit fram och som funnits med på Sveriges Ingenjörers medlemsturné i landet under jubileumsåret.

Läs mer Om Ingenjörshistoria »

Premiär för Ingenjörshistoria

Ingenjörshistoria premiärvisas av TAM-Arkiv på Sveriges Ingenjörers fullmäktige den 20 november 2011.

Webbplatsen Ingenjörshistoria berättar om ingenjörernas historia med hjälp av Saco-förbundet Sveriges Ingenjörers med föregångares arkiv, som sträcker sig från 1860-tal till idag. TAM-Arkiv, en ideell förening ägd av TCO och Saco-förbunden, har tagit fram webbplatsen på uppdrag av Sveriges Ingenjörer, med anledning av Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum 2011.

Läs mer om bakgrunden till webbplatsen.

Sidor