Nyheter | Webb och tillgängliggörande

Hjälp oss bygga TAM-Arkivs nya hemsida

Just nu arbetar vi för fullt med TAM-Arkivs nya webbplats. Vad vill du finna på den? Du som arbetar i någon av alla våra medlemsorganisationer, du som är forskare, du som har någon annan relation till TAM-Arkiv.
- Har du haft glädje av vår nuvarande hemsida och hur?
- Vad saknar du? Vad förväntar du dig att finna på hemsidan?
- Är det råd kring arkivering, digital eller på papper?
- Bättre hjälp att söka i arkiven?
- Kunskaper och läsning om er fackliga organisations långa historia och era yrkesgrupper?
- Annat? Skriv fritt, exemplifiera! Kort eller långt. Nämn gärna i vilken roll du skriver. Maila till: tam-arkiv@tam-arkiv.se?subject=Nya webben

Svensk ingenjörskonst under 150 år

Tre fantastiska filmer om svensk ingenjörskonst, där TAM-Arkiv bidragit med material, togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum 2011. 

Svensk ingenjörskonst under 150 år - se jubileumsfilmerna på ingenjorshistoria.se

Fotografier och kulturarv på nätet

TAM-Arkiv deltog genom arkivarie Jim Löfgren i Svenska Arkivsamfundets seminarium om digitalisering av fotografier och bildsamlingar med kulturarvsvärde. Ett mål för TAM-Arkiv är att i ökad utsträckning tillgängliggöra de rika arkiven från förbundens och yrkesföreningarnas historia genom digitalisering. Seminariet gav en bra överblick av den snabba utvecklingen på området idag för kultur­minnes­institutioner och andra berörda organisationer.

Fotografier på TAM-Arkiv möjliga att digitalisera?

Läs mer om fotografier och digitalisering av kulturarv »

Sidor