Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Doften av Apotek

Övling, Johanna och Jacobsson, Ingrid. "Doften av apotek. 22 berättelser om en bransch i förvandling." Arbetets museum och Premiss förlag, 2014.

"Det luktade medikamenter och främmande örter därinne och som barn var jag faktiskt rädd för apoteket." Så berättar en senare apoteksanställd i yrkesminnesinsamlingen "Doften av apotek" som nu finns att beställa från oss.

TAM-Arkiv har i samarbete med Arbetets museum och föreningen Liv i Sverige gjort en yrkesminnesinsamling kring apoteksanställdas minnen. Den här yrkesminnes-dokumentationen, som pågått sedan förra året, renderade i en bokpublikation.

Bokens berättelser har samlats in av Arbetets museum, föreningen Liv i Sverige och TAM-Arkiv. Några berättelser härstammar från Farmacifackets insamling "Veteranminnen". Boken ges ut med stöd från Apotekarsocieteten, Farmaciförbundet, Sveriges Farmaceuter och TAM-Arkivs forskningsråd. 

Saco i historiens backspegel

Strand, Sven-Erik. "Saco i historiens backspegel. En studie om fackliga arbetstagarorganisationers funktioner i ett demokratiskt politiskt system". Nr 5 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm, 2013.

Hur kom det sig att akademikerna valde att organisera sig i en egen centralorganisation? Varför valde några yngre jurister och läkare att ta initiativ till en organisering som vi idag ser som fullständigt självklar? Var det en tillfällighet att just läkare och jurister stod bakom initiativet? I boken "Saco i historiens backspegel" ges svar på frågorna och den är ett viktigt bidrag till kunskapen om hur den svenska modellen med tre fackliga centralorganisationer kom till. Den beskriver hur Saco successivt blir en allt mer inflytelserik facklig aktör inom ramen för den svenska modellen med partsgemensamma överenskommelser, avtal och allmänna villkor. Boken ger också kunskap om hur starka professioner går från intresseorganisationer med professionsfrågor i fokus till fackliga organisationer med löner, pensioner och allmänna villkor som centrala arbetsområden. Det sker sällan utan debatt och den interna diskussionen får vi ta del av i boken.

Tjänstemännen och deras rörelser

Björnsson, Anders, "Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv." Nr 6 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm 2016

Björnsson, Anders, "Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv."

Under 1900-talet växte tjänstemannagrupperna inom stat, kommun och enskild tjänst på ett dramatiskt sätt, och redan på åttiotalet var deras totala lönemassa större än arbetarkollektivets. Idag är TCO:s och Sacos medlemmar sammantagna fler än LO:s. Tjänstenäringarna omfattar numera långt fler anställda än industrinärningarna. Under den här processen har tjänstemännen ändrat inte bara numerär utan också karaktär. Detta har haft betydelse för hur deras fackliga organisationer har uppfattat sig själva, hur de har agerat och hur de har lagt upp sitt arbete. Antologin Tjänstemännen och deras rörelser vill genom ett antal punktstudier belysa hur den här förändringen har gått till och var tjänstemannafacken står idag.

Sidor