Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar

Johansson, Annelie (red), "Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar", Stockholm 1999.

Att skydda landet omslag

Tullverket har genomgått många förändringar under 1900-talet. Omorganisationer och överenskommelser mellan stater har förändrat villkoren för den enskilde tullaren och kustbevakaren. Den viktigaste händelsen under seklet var Sveriges inträde i EU 1995. I boken berättar åtta tullare och två kustbevakare om sina liv och arbeten. Vi får följa dem både under dramatiska smuggeljakter och i det oglamorösa vardagsarbetet med "kajtramp" och pappersgranskning.

Boken är ett resultat av en insamling av tullares och kustbevakares yrkesminnen, som genomfördes av fackförbundet Tull-Kust i samarbete med TAM-Arkiv. Insamlingen gjordes i samband med Tull-Kusts 100-årsjubileum 1999.

FUTSAL

Från folkskola till grundskola. Lärare berättar

Johansson, Annelie (red), "Från folkskola till grundskola. Lärare berättar", Stockholm 2001.

I boken Från folkskola till grundskola - lärare berättar, ger åtta lärare sin syn på hur lärarrollen förändrats från 1950-talet fram till 2000-tal. En tidsperiod under vilken skolan genomgått stora förändringar. Den äldsta av de medverkande lärarna är född 1908, den yngsta 1964. Några av dem har arbetat i små byskolor på landet, andra har varit verksamma i stora städer: Vi får följa dem under den egna skolgången, via seminariet till den första egna tjänsten, vidare genom yrkeslivet och ta del av deras syn på skolans och lärarrollens förändring.

Boken är ett resultat av yrkesdokumentationen Lärarminnen runt Östersjön.

Ultra Boost Laceless

Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar

Juhlin, Pia, "Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar", Stockholm 1993.

De arbetslösa hörs sällan. Har man förlorat sitt arbete har man förlorat den plattform man behöver för att kunna agera. Är man arbetslös känner man sig också maktlös. 

I denna bok berättar nitton tjänstemän inom olika yrken och från olika delar av Sverige om hur det är att vara arbetslös. Berättelserna börjar med att skildra den sista tiden på jobbet och beskriver sedan hur man fyller sin tid som arbetslös. Det handlar om arbetssökande men också om drömmar och planer, vänskap och ensamhet. Huvudpersonerna berättar även om sina tankar kring framtiden. Vi träffar männiksorna bakom statistiken. Boken är ett resultat av yrkesminnesinsamlingen Arbetslöshetens sociala konsekvenser - levnadsberättelser.

Berättelserna är tidsdokument över en period då Sverige gjorde avsteg från arbetslinjen.

Lebron James Shoes

Sidor