Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Historia och Framtid. SIF 75 år

Johansson, Annelie (red), "Historia och Framtid. SIF 75 år", Stockholm 1995.

Stora organisationer brukar inför jubileer låta någon historiskt bevandrad person skildra organisationens utveckling och dess betydelse för medlemmarna och samhället. Så gjorde SIF såväl 1945 som 1970. När det var dags för SIF att fira sitt 75-årsjubileum valde förbundsstyrelsen ett annat upplägg för jubileumsboken. Sex författare fick i uppdrag att skildra olika sidor av förbundets verksamhet. Texterna är författade av forskare och av en tidigare tjänsteman vid förbundet. Skriften gavs ut i samarbete med Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM).

Ni?os

Under årens lopp. Samtal med dem som var med

Johansson, Annelie & Rahm, Bertil (red), "Under årens lopp. Samtal med dem som var med", Värnamo 1995.

Boken är framtagen inför SIFs 75-årsjubileum i juni 1995. I ett så kallat seniorprojekt som inleddes 1992 fördes en mängd samtal med personer som på olika nivåer varit aktiva inom SIF. De är i allmänhet förtroendevalda som har gjort stora insatser för förbundet. Över 100 intervjuer dokumenterades. Boken består av ett urval, några representativa urval ur det rika källmaterialet. Allt material från insamlingen finns samlat hos TAM-Arkiv, tillgängligt för forskning efter överenskommelse.

KD VIII N7 Glowing

Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar

Johansson, Annelie (red), "Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar.", Stockholm 1995.

I Sverige har arbete allmänt kommit att betraktas som en rättighet. En väl fungerande arbetsförmedling är en hörnsten i arbetsmarknadspolitiken. I boken lyfts människorna bakom detta arbete fram. Elva arbetsförmedlare med lång och varierad erfarenhet av yrket berättar om sina liv och arbeten. Berättelserna omfattar tiden från 1930-talet fram till 1990-talets början. De speglar såväl utvecklingen av arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken som samhällsutvecklingen i övrigt under de gångna decennierna. 

Berättelserna har kommit till genom en insamling som gjordes inför en utställning på Arbetets Museum i Norrköping. Insamlingen genomfördes i samarbete mellan Arbetets Museum, Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM) och Statstjänstemannaförbundet ST.

NIKE

Sidor