Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Arbeta med förtroende

Wallén, Thord, "Arbeta med förtroende", Stockholm 1990.

Ett sätt att tydliggöra tjänstemännens arbete och de fackligt verksammas insatser är att intervjua sådana som utför arbetet ifråga. "Arbeta med förtroende" är ett bidrag till sådana studier. Initiativtagare till projektet var SIF, och boken bygger på intervjuer med tolv SIF-are. Studien ingår i TAM-Arkivs yrkesminnesinsamlingar

nike

Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän

Wahlund, Ingrid & Wallén, Thord, "Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän", Stockholm 1991.

Denna skrift vill exemplifiera hur tjänstemännens förhållanden idag har sina rötter i det förgångna. En målsättning är också att belysa att tjänstemannarörelsen omfattar en på löntagarrollen grundad ideologi och att skildra vissa händelser och ställningstaganden under dess historia. Författarna har även velat peka på sambanden mellan de exempel på frågor som kan och bör lösas i kontakt med arbetsgivaren och sådana som kan och bör lösas den samhällspolitiska vägen.

Miesten kengät laajasta valikoimasta

Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar

Johansson, Annelie (red), "Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar", Stockholm 1994.

I boken berättar nio förskollärare om sina förskolor förr och nu, om pedagogikens utveckling i takt med samhällets förändring. De reflekterar över sina yrkesroller, över hur arbetet i förskolan har förändrats samt över yrkets utveckling.

1992-1993 genomförde Tjänstemannarörelsen Arkiv och Museum (TAM) i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets Museum en insamling av förskollärarminnen. Insamlingen företogs inom ramen för "Arbetsplats Sverige", ett dokumentationsprojekt som syftar till att samla in och bygga upp kunskap kring olika yrkesgruppers arbets- och livsvillkor förr och nu.

Footwear

Sidor