Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Statens kaka. Statstjänstemän berättar

Johansson, Annelie & Westergren, Christina (red), "Statens kaka. Statstjänstemän berättar", Stockholm 1991.

På 1940-talet ansågs statens kaka vara liten men säker. Men hur var det att arbeta i statlig tjänst? Vilka sökte, hur var utbildningen ordnad, hur kunde man göra karriär? I "Statens kaka" berättar 11 statstjänstemän om sitt liv och arbete i olika verk. Genom levande skildringar av det nyss förgångna får vi perspektiv på dagens arbetsförhållanden inom den statliga sektorn. 

I serien "Svenska folket berättar" publiceras människors egna skildringar av erfarenheter, kunskaper och värderingar. Med boken och den insamling av minnen som den bygger på vill Nordiska museet, Statstjänstemannaförbundet ST och Tjänstemännarörelsens Arkiv och Museum (TAM) lyfta fram skildringar av ett slag vi sällan möter.

Nike Air Jordan 1 Mens

Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar

Johansson, Annelie, "Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar", Stockholm 1993.

Det sociala arbetet är ett av de yrken där "utbrändhet" är vanligt. Många stnnar ändå i yrket - och trivs. Varför? I boken berättar sexton socialsekreterare om sina arbeten, om glädjeämnen och motgångar. Hur se de på sin yrkesroll? Hur har det sociala arbetet förändrats under de senaste 20 åren? Vad tror de om yrkets framtid? 

Studien "Varje människa är värd att lyssna på" ingår i projektet "Arbetsplats Sverige" i samverkan mellan Arbetets Museum, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Nordiska museet samt Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM). Projektet speglar genom intervjuer och minnesinsamlingar olika yrkesgruppers arbetsvilkor.

Air Jordan V 5 Shoes

Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet

Wallén, Thord, "Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet", Stockholm 1985.

För det dagliga fackliga arbetet är det viktigt att rörelsens medlemmar äger kännedom om bakgrunden till dagens fackliga situation. Inte minst angeläget är det att påvisa hur tidigt mål ställdes upp och krav väcktes, och hur lång tid det tagit att förverkliga dessa.

Denna bok bygger på antagandet att det bakom officiella dokument döljer sig värderingar och händelser som kan lyftas fram genom intervjuer av tidigare beslutsfattare och handläggare på olika nivåer genom rörelsen.

Nike Phantom Vision

Sidor