Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Scenens barn. Teaterfolk minns

Bohman, Stefan & Wahlund, Ingrid (red), "Scenens barn. Teaterfolk minns", Stockholm 1994.

"Scenens barn" berättar ett stycke svensk teaterhistoria. Tio berättelser som inte bara handlar om skådespelare och regissörer. Många med andra yrken inom scenens värld finns med: en danspedagog, en trollkarl, en talpedagog, en operasångare. För många av dessa "scenens barn" har arbetet blivit ett sätt att leva som präglar hela tillvaron. Här skildras bl.a. möten med John Forsell och Gösta Ekman på 1930-talet, beredskapsteatern under kriget, att arbeta med Ingmar Bergman, artistliv på kontinenten, villkoren på en länsteater.

Nordiska museet, Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM) och Teaterförbundet utformade tillsammans ett upprop där människor inom teatern uppmanades att skriva om sina liv på och bakom scenen. Uppropet hörsammades av 24 personer och deras berättelser omfattade cirka 1000 sidor text. Yrkeminnesinsamlingen finns på TAM-Arkiv.

Adidas

Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare

Cederberg, Irka & Kumm, Björn, "Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare", Stockholm 1992.

I boken samtalar forskare i TAMs (Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum) vetenskapliga roåd om tjänstemännens villkor och angelägna forskningsområden. Vad karaktäriserar framväxten av olika tjänstemannagrupper? Hur formades tjänstemannarörelsen? Hur var arbetsvillkoren igår, hur är de idag?

Lebron Soldiers XI 11

Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar

Esbjörnsson, Berit & Johansson, Annelie, "Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar." Stockholm 2006.

I denna antologi berättar tio erfarna kuratorer sina minnen. Berättelserna  avslöjar hur villkoren skiftat under senare delen av 1900-talets Sverige. Tio kuratorer, alla kvinnor, berättar med värme och inlevelse om uppväxt och familjeliv och varför de valde att bli socionomer. Med sina berättelser låter kvinnorna oss förstå hur mångfacetterat kuratorsyrket är och att alla möten med människor är unika.

Boken är ett resultat av en insamling av sjukhuskuratorers yrkesminnen som Akademikerförbundet SSR gjorde i samarbete med TAM-Arkiv.

Racing Archives

Sidor