Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

Suveränitet och samverkan - Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling", TCO/TAM 1989.

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling"

Vid 1989 års TCO-kongress tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av TCOs organisationsplan. Ett av utredningens första beslut var att initiera en historisk studie av arbetet med organisationsfrågorna inom TCO och dess föregångare. Thord Wallén analyserar i sin bok några viktiga skeenden och ger nya perspektiv på tjänstemannarörelsens utveckling. Genom sitt omfattande empiriska material kan boken tjäna även som uppslagsverk.

Mujer

DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Bergstrand, Finn, "DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram". Nr 2 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003.

DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram" Del 2 i skriftserien "Tjänstemän & historia"

Boken består av tre delar och en sammanfattning. I den första delen skildras tillkomsten av De anställdas centralorganisation (Daco) - den första och mer bestående inom privattjänstemännens område. I den andra delen faller ljuset på Daco:s hållning i olika lagstiftningsfrågor. Här har tillkomsten av lagen om förhandlingsrätt 1936 sin givna plats. I den tredje och sista delen är det organisationsutvecklingen som är föremål för intresset och särskilt ansträngningarna att till Daco ansluta Svenska Kontoristförbndet, också det en fråga som var nära att leda till Daco:s sammanbrott. Genom hela framställningen återkommer Viktor von Zeipel, ombudsman för dåvarande Bankmannaföreningen, ordförande i Daco 1931-1936, ett av de främsta namnen i den tidiga tjänstemannarörelsen.

Forskningen har visat ringa intresse för den fackliga organisationsutvecklingen bland tjänstemanna- och akademikergrupperna. Det är bakgrunden till att den här skriften ges ut. Ursprungligen en licentiatavhandling i statskunskap från 1960 och som sådan mycket svårtillgänglig för intresserade forskare och andra.

Nike

Mitt liv och arbete. Kommunal - och industritjänstemäns minnen

Bohman, Stefan (red), "Mitt liv och arbete. Kommunal - och industritjänstemäns minnen". Arlöv 1987.

Nordiska museet har i samarbete med Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM) samlat in minnen från kommunal- och industrianställda tjänstemän. I "Mitt liv och arbete" formulerar tolk tjänstemän erfarenheter och värderingar ur sitt eget liv och arbete. Funderingarna kring barndom och uppväxtmiljö, utbildning, anställningar och arbetsuppgifter, förhållande till arbetskamrater och chefer har blivit en rolig läsning där levande människor med intressanta öden träder fram. I en fyllig inledning diskuterar också Stefan Bohman, som ansvarat för insamlingen, den eviga frågan - vad är egentligen en tjäsnteman?

nike

Sidor