Nyhetsarkiv | TAM-Revy och publikationer

En enad tjänstemannarörelse med förhinder

Relationerna mellan TCO och Saco i ett organisationspolitiskt perspektiv  

När TCO bildades 1944 var ambitionen att bygga en organisation som kunde vara en jämbördig part med LO. Sacos tillkomst tre år senare såg TCO som ett avsteg från målet om en enad tjänstemannarörelse. I boken skildras hur förhållandet mellan TCO och SACO har förändrats från antagonism under 1950- och 60-talen till dagens relationer vilka präglas av både samarbete och konkurrens. Ett första försök till en överenskommelse föll 1958 och inte heller den så kallade presidieöverenskommelsen 1971 ledde framåt. Först 1996 - nära femtio år efter att Saco kom till – tecknades ett samarbetsavtal som fortlever än idag.

Bokens första del belyser den organisationspolitiska utvecklingen medan den andra är mer av analys och diskussion. Där identifieras också några nyckelområden för en framtida fördjupning av relationerna mellan TCO och Saco.

Jaan Kolk är före detta förbundsdirektör för Teaterförbundet för scen och film. Han arbetade under 1980- och 90-talen på TCO.

Som appendix ingår uppsatsen De akademiska fackföreningarna av Curt-Steffan Giesecke, senare VD för SAF. Han skrev den under sina studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Uppsatsen är skriven strax innan Sacos bildande och föregriper de kommande spänningarna.

 

Men's Tops

Berättelser från Saco-världen – skildrade av några som var med

Fackligt arbete har inte alltid varit självklarhet bland akademiker. Saco-förbundens verksamhet bygger dock idag på ett engagerat fackligt engagemang, men också på en stark vilja hos många förbund att utveckla professionen, påverka den akademiska grundutbildningen och bidra till forskningen inom olika områden på olika sätt. Medlemmarnas frågor i rollen som egenföretagare har också varit och är viktiga för många förbund. Det är väsentligt att skildra vad som hänt under årens lopp i Saco-sfären. För framtiden kan denna typ av berättelser visa hur förbunden arbetat, vilka intressen som funnits, strategier som beslutats och beslut som kanske idag kan synas vara diskutabla och kan diskuteras, men som när besluten togs var självklara.

I den här boken medverkar ett antal personer som haft framträdande positioner inom olika Saco-förbund. Vi har valt att göra våra bidrag till framtida forskning och för efterkommande kollegors kunskap i form av berättelser av det vi själva upplevt. En viktig princip har varit att ingen av skribenterna ska ha känt sig bunden till sina tidigare uppdragsgivare, utan känt sig fria att med sin egen berättarstil ge sin version om vad som skett.

Idén till Berättarprojektet som resulterat idenna bok diskuterades gemensamt fram av Henry Sjöström tillsammans med Claes Oldin, tidigare Civilekonomerna och Psykologförbundet samt Benny Johansson, tidigare Civilekonomerna. Redaktionskommitté har varit Margareta Söderström tidigare Civilekonomerna, Per Henriksson tidigare Jusek, Benny Johansson och Claes Oldin.

Berättelser från Saco världen. Ladda ner boken här.

Öppna filen med Acrobat för att kunna söka.

Se även en film från presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=opysjiTwWwg&feature=youtu.be

 

Air Max 2017

Sidor