Nyheter | Forskning och forskningsfrämjande

TAM-Arkiv deltog i Svenska Historikermötet 2014

TAM-Arkivs bokbord på Svenska Historikermötet 2014

TAM-Arkiv deltog i Svenska Historikermötet 2014 mellan den 8-9 maj med bokbord och konferensdeltagande. En av sessionerna med rubriken ”Tänker historikerna sluta gå till arkiven?” var en paneldebatt med deltagare från Mittuniversitetet, Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena, Uppsala och Örebro universitet. Flera goda exempel gavs som skulle kunna bidra till att få studenter och historiker att nyttja arkiven i större utsträckning. Bland annat lyftes önskemål om en ”forskningslektor” vid arkivinstitutionerna som arbetar forskningsinriktat, behov av färdiga uppsatsämnen och en ”e-forskardisk” för digitalt material som presenteras i ett samlat grepp som t.ex. Nationella Arkivdatabasen.

Vägen till det digitala arkivet

TAM-Arkiv deltog under två dagar i oktober i ett seminarium med rubriken ”Vägen till det digitala arkivet”. Seminariedagarna anordnades av Svensk förening för informationsspecialister (SFIS), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) och Centrum för Näringslivshistoria. Tanken var att seminariet skulle fungera som en workshop, där åhörare och föreläsare delade erfarenheter och diskuterade med varandra när det gäller frågor om det digitala arkivet och hur man rustar sig för att ta emot digitala leveranser.

Maria Jonsson, arkivarie på TAM-Arkiv, deltog som föreläsare. Hon presenterade hur TAM-Arkiv under 2013 har samarbetat med Sveriges Ingenjörer och informationskonsulterna Ways i ett projekt kring digital dokumenthantering. Andra ämnen som avhandlades under dagarna var e-arkiv, e-plikt,  länkad öppen data mellan kulturarvsinstitutioner, flödeshantering vid digitala leveranser, samt tillhandahållande och digitalisering av kulturarvet. Riksarkivet, Digisam, Göteborgs universitet, Kungliga biblioteket och Riksantikvarieämbetet, var några av de organisationer som deltog i seminariet.

 

Ett arkiv i Ungern med öppenhet som imperativ

TAM-Arkiv följer vad som händer inom andra institutioner som har arbetets historia och fackföreningsarkiv som sin huvudsakliga uppgift. International Association of Labour History Institutions (IALHI) sammansluter arkiv, bibliotek dokumentationscenter, musei- och forskningsinstitutioner från hela världen som är specialiserade på historia angående arbete och socialt liv.

År 2013 hölls den årliga konferensen i den ungerska huvudstaden. I Goldberger House i Budapest finns OSA Archivum (OSA), ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna i modern tid. OSA är en undervisande, forskande och kulturell institution som vill prestera sitt material på innovativa sätt. Arkivet rymmer stora mängder av skriftliga dokument, böcker, tidskrifter, fotografier och andra källor till kunskap.

Arkivet verkar för ökad transparens kring arkivmaterial (dokumenten ligger under ett dubbelglasat tak för att symbolisera detta). Det är en öppen institution där vem som helst över 16 år kan bedriva forskning utan krav på rekommendationsbrev från någon forskningsinstitution. I sina ansträngningar att hitta nya sätt att nå ut till allmänheten anordnar institutionen bl.a. utställningar, konstprojekt och årliga dokumentära filmfestivaler. OSA Archivum menar att arkivens och arkivariernas roll bör vara att tillgängliggöra information - inte att bevaka hemligheter.

Årets konferens handlade mycket om arbetets betydelse och huvudtalare var den berömde professorn i historia Jürgen Kocka, som är känd för sin banbrytande forskning om tjänstemännens roll och betydelse i samhället i Tyskland och i USA. Se www.osaarchivum.org/press-room/events/IALHI-conference

Sidor