Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Nu är äntligen vårnumret klart av vår tidning Nio-Fem. Läs bland annat om kreativitet i arbetslivet, begreppet fackligt kapital, en personlig och historisk tillbakablick på tjänstemannarörelsens utveckling och en spännande djupdykning i våra samlingar kring första världskriget. Den finns både i pappersform och som en digital utgåva att läsa här.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2015-05-20
Introduktion till artikeln "Drömsystern"

Drömsystern – En tandläkares nyårsönskan

”Naturligtvis är sköterskans apparition, hennes utseende, av stor betydelse. Dock är det långt ifrån nödvändigt om ens önskvärt att ha en skönhet som tandsköterska.”
Detta hävdade tandläkare Sven Linder i en artikel i Odontologiska föreningens tidskrift nummer två, 1952. Artikeln var menad att ge råd till andra tandläkare om vilka egenskaper som var önskvärda hos en tandsköterska. Tandsköterskorna var en kvinnlig yrkeskår och de överordnade tandläkarna var oftast män. Samhällsklimatet (vilket kan anas i ovanstående citat) var annorlunda. Trots detta fanns det krafter som inte höll med tandläkare Linder, och som inte tvekade att uttrycka detta.

Uppd: 2015-05-06
2015-05-06

TAM-Arkiv har deltagit i Digisams seminarium ”En dag om bildavtal, sociala medier och tredje mans användning på kulturarvsområdet”. Under dagen diskuterades frågor om kulturarvsinstitutionernas bildanvändning och upphovsrätt. Grundvillkoren för det bildavtal som Digisam och Bildupphovsrätt i Sverige har tagit fram presenterades. Under dagen diskuterades även hur sociala medier används av kulturarvsinstitutionerna.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2015-04-29

TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson var närvarande vid Föreningen för Folkbildningsforskningsforsknings stämma den 21 april. I anslutning till stämman hade man bjudit in Jan Edling, som är förbundsstyrelseledamot i Verdandi, för att hålla ett föredrag kring temat ”Strukturomvandling och social integration”. Edling diskuterade hur det civila samhället kan hjälpa till att bryta arbetslösheten genom bl.a. satsningar på folkbildning och sociala företag.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2015-04-22
2015-04-22

Illustrationer i original (teckningar, akvareller och målningar) från Lärarstiftelsens samlingar har digitaliserats i ett projekt under 2014 och nu finns de sökbara på nätet. Illustrationerna, som finns i Lärarstiftelsens ägo, har reproducerats i Sagabiblioteket och andra publikationer utgivna av Svensk Lärare-tidnings förlag under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Bland illustratörerna finns många av dåtidens mest namnkunniga konstnärer, som Elsa Beskow och Albert Engström. De digitaliserade bilderna är öppna att för återsökning - På TAM-Arkivs hemsida finns ett sökgränssnitt där du kan söka på till exempel konstnär, motiv eller publikation.

Uppd: 2019-08-26
2015-04-16

Månadens dokument, nu när våren börjar närma sig, tillägnas fanorna. En fana är till för att bäras och synas, men de historiska fanorna gömmer sig ofta på olika arkivinstitutioner. Här får ett urval fanor och standar som TAM-Arkiv bevarar fladdra åtminstone i den digitala vinden.

Uppd: 2015-04-01
2015-03-25

Sidor

Subscribe to Nyheter