Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Julhälsning från posttjänsteman Helge Söderberg

Till månadens dokument för december bjuder vi på jul- och nyårshälsningar!

I Pensionärshems- föreningen Lärargårdens arkiv hittade vi fem konstnärligt utformade jul- och nyårshälsningar som har skickats till Lärargården mellan åren 1957 och 1962. Troligtvis har de levererats av upphovsmannen själv, som arbetade som posttjänsteman. Hälsningarna är tecknade för hand och undertecknade "Posttjänsteman Helge Söderberg". Se de fina julkorten och läs mer om Lärargården, dit de skickades, i månadens dokument för december.

Uppd: 2016-03-08
2015-11-30

Folkrörelsernas Arkivförbunds årliga konferens var i år förlagd till Länsmuseet i Kalmar. Under dag ett handlade flera av inläggen om folkrörelsernas historia, nutid och framtida betydelse samt om nordisk samverkan, bland annat under rubriken "Fackföreningsrörelsens digitala minne". Under dag två fortsatte diskussionen kring vår syn på det förflutna och om hur det bör dokumenteras. TAM-Arkiv hade en representant på plats som rapporterar.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2015-11-26
2015-11-26
Nio-Fem nr 2, 2015
  • En queer fackföreningsrörelse?
  • Ett liv för jämställdheten
  • Vägen till lön oavsett kön
  • Jämställdhet i förändring
  • Kyrkoherde och kvinna
  • Tjänstemän som män
  • » Läs som pdf
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2015-11-13

Tisdagen den 10 november deltog TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson på ett lunchseminarium om "Flyktingkrisen och den nordiska solidariteten” på Kulturhuset i Stockholm. Seminariet var arrangerat av ”Norden i Fokus”, Nordiska ministerrådets informationskontor. Seminariet var en paneldebatt mellan politiker och forskare från de  nordiska länderna. Moderator var journalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten. Det blev ett intressant tankeutbyte om de nordiska ländernas olika vägval och bristande förmåga till samarbete kring flyktingkrisen. På slutet gavs även möjlighet att ställa frågor till panelen. Då Föreningen Norden är en av TAM-Arkivs nya medlemmar var det här en väg till fördjupning kring aktuella frågor när det gäller nordiskt samarbete. 

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2015-11-11
TCO-LO insamling till u-lander

En kärra med en jordglob dras av två välklädda herrar i vinterrock och hatt på en vintrig gata i Stockholm. Från jordgloben sticker plakat upp med texten ”LO och TCO hjälpen till underutvecklade länder”. I händerna bär de sparbössor formade som små jordglobar. Vad är det här för manifestation?

Det är de båda fackliga centralorgani- sationerna som samlat sig till en gemensam insamling till u-länderna. Hjälpinsatsen, som hos TCO gick under benämningen ”TCO-hjälper”, syftade till att samla in minst 10 kronor per medlem. När så småningom TCO:s internationella solidaritetsfond bildades kallades insamlingen helt enkelt för ”TCO-tian”. Den här bilden får vara både månadens dokument och en slags vinjettbild till årets tema för Arkivens Dag som i år är "Gränslöst". Arkivens Dag firas varje år i hela Norden andra helgen i november.

Uppd: 2015-11-13
2015-10-27
Stillbildsfilmen Må bra på kontor

Nu är hösten här och de flesta är tillbaka på jobbet. Många är vi som arbetar på kontor, en del har egna rum medan allt fler sitter i öppna kontorslandskap. Vad är det som påverkar hur vi mår på arbetet? Ja, hur mår man egentligen bra på kontor?

”En väl genomtänkt planering av arbetsmiljö och arbetsplats är en av förutsättningarna för hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Men det är också viktigt att man använder sina arbetsmöbler och kontorshjälpmedel på ett sådant sätt att man undviker arbetsställningar som tröttar och skadar”.

Uppd: 2016-01-07
2015-09-10

Sidor

Subscribe to Nyheter