Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Arkiv medverkade på de svenska historikerdagarna 2017 med ett seminarium om den s.k. tjänstemannarevolutionen. Det s.k. historikermötet är den enskilt viktigaste mötesplatsen för svenska historiker som samlar hundratal historiker. Anders Björnsson och Lars-Erik Hansen presenterade orsakerna bakom denna ”tysta” revolution (se bifogade tal).

 

Tjänstemannarevolutionen (presentation på de svenska historikerdagarna den 9 maj 2017, Lars-Erik Hansen)

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-05-24
2017-05-24
 • Intervju med Ann Bergman
 • Från hospitalsläkare till psykiatriker
 • Arkeologers drömmar om Grekland
 • Framtiden i backspegeln
 • Nordismens historia
 • Datoriseringen och facket
 • Socialt arbete – våld och genus 

 Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2017-05-02
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-04-28
2017-04-28
Tjänstemännen och deras rörelser.
För att främja forskningen på området och sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer, publicerar TAM-Arkiv skrifter om tjänstemän och akademikers historia.  
Nu kommer en antologi under redaktion av Anders Björnsson, med titeln Tjänstemännen och deras rörelser, Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv. 
 
Vi arrangerar en presentation den 16 mars kl. 13.15. Några av författarna berättar om sitt arbete och vi hoppas på en givande diskussion. Vi har också en särskild högtidlighet, som får bli en överraskning! Anmäl ditt deltagande senast den 13 mars.
 • Förord av TAM:s styrelseordförande Ove Jansson
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-03-09
2017-03-09
Titelsidan, Nio-Fem nr 1 2016
 • Säkerhetspolisens uppkomst
 • En ekonom för miljön
 • TCO och internationalismen
 • Intervju med Nora Bateson
 • Maktspel i skolan
 • > Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2016-11-07
Titelsidan för klaverutdraget av Axel Malms festmarsch

Ibland stöter man på guldkorn när man minst anar det. När Unionen flyttade ut inför ombyggnaden av huvudkontoret, hittades handskrivna noter, en jubileumsmarsch från 1945. Noter för en hel symfoniorkester!

Uppd: 2016-04-12
2016-04-11

Sidor

Subscribe to Nyheter