Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Frank Upward föreläser om record continuum modellen

Den 15 maj deltog TAM-Arkiv på ett seminarium arrangerat av Mittuniversitetet och deras institution för data och arkivvetenskap. Seminariet hölls i Stockholms stadsarkivs lokaler och inleddes av stadsarkivarien Lennart Ploom. Temat för seminariet var ”Recordkeeping Informatics” för en nätverkad tid och speciellt inbjudna var en delegation från Australien: Frank Upward, Barbara Reed och Gillian Evans.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-10-09
2017-06-27

TAM-Arkiv medverkade på de svenska historikerdagarna 2017 med ett seminarium om den s.k. tjänstemannarevolutionen. Det s.k. historikermötet är den enskilt viktigaste mötesplatsen för svenska historiker som samlar hundratal historiker. Anders Björnsson och Lars-Erik Hansen presenterade orsakerna bakom denna ”tysta” revolution (se bifogade tal).

 

Tjänstemannarevolutionen (presentation på de svenska historikerdagarna den 9 maj 2017, Lars-Erik Hansen)

Svenska Historikermötet i Sundsvall, SEMINARIEINTRODUKTION, Anders Björnsson

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-05-24
2017-05-24
 • Intervju med Ann Bergman
 • Från hospitalsläkare till psykiatriker
 • Arkeologers drömmar om Grekland
 • Framtiden i backspegeln
 • Nordismens historia
 • Datoriseringen och facket
 • Socialt arbete – våld och genus 

 Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-05-02
2017-05-02

Vid vår senaste bokpresentation hölls även en särskild cermoni för bokens redaktör Anders Björnsson. Kungliga Patriotiska sällskapet tilldelade honom sin guldmedalj av första storleken, som belöning för hans stora insatser för svenskt kulturliv. Medaljen delades ut av Patriotiska sällskapets ordförande, förre riksarkivarien Erik Norberg.

Vi på TAM glädjer oss mycket åt samarbetet med Anders, och gratulerar till en välförtjänt utmärkelse.

 

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-04-28
2017-04-28
Tjänstemännen och deras rörelser.

För att främja forskningen på området och sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer, publicerar TAM-Arkiv skrifter om tjänstemän och akademikers historia.  
Nu kommer en antologi under redaktion av Anders Björnsson, med titeln Tjänstemännen och deras rörelser, Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv. 
 
Vi arrangerar en presentation den 16 mars kl. 13.15. Några av författarna berättar om sitt arbete och vi hoppas på en givande diskussion. Vi har också en särskild högtidlighet, som får bli en överraskning! Anmäl ditt deltagande senast den 13 mars.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2017-03-09
2017-03-09
Titelsidan, Nio-Fem nr 1 2016
 • Säkerhetspolisens uppkomst
 • En ekonom för miljön
 • TCO och internationalismen
 • Intervju med Nora Bateson
 • Maktspel i skolan
 • > Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2016-11-07
2016-11-07

Sidor

Subscribe to Nyheter