Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Gerda Höjer, drottning Louise, Clara Käck och prinsessan Sibylla. Världshälsodagen 1954, Stockholms Konserthus

Ett av TAM-Arkivs ändamål är att främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning om tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar. För att belöna forskning på området inrättades år 2017 TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne.

De kriterier som ska uppfyllas är:

·         Relevans för det forskningsområde som rör tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar

·         Hög vetenskaplig kvalitet

·         Tillgänglighet för en bredare läsekrets

För mer information, tidigare pristagare med mera, se http://www.tam-arkiv.se/gerda_hojers_pris.

Av: Per Dahl
Uppd: 2020-09-01
2019-08-21
 • Intervju med Anders Björnsson
 • Humor i arbetslivet
 • I förbund med framtiden
 • Fanfar för fanorna
 • Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm
 • Idéburet ledarskap
 • Organisationsidentitet – viktigt för facket
 • » Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2019-05-03

Det danska riksarkivet ska under 2019 driva ett nytt EU-finansierat projekt som ska leda till en digital arkiveringstjänst. Arbetet ska leda till gemensamma standarder och verktyg inom EU för digital arkivering.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2019-02-28
2019-02-28
Den 18 januari 2019 presenterade TAM-Arkiv en fördjupad analys av vad som krävs i form av informationsanalys när två stora verksamheter slås ihop till en verksamhet. Fallstudien handlade om fusionen av svenska industritjänstemannaförbundet (Sif) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF) som år 2008 blev Unionen. Se bifogade presentation.
 
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2019-02-23
Anders Björnsson

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne tilldelas år 2018 publicisten och historikern Anders Björnsson. Han belönas framför allt för två viktiga verk om akademikerorganisationers historia. I kunskapens intresse. SACO:s första sex decennier är ett standardverk om Sacos historia. I Organisationen som skapade en profession beskriver Björnsson på ett mycket intressant sätt hur arbetsterapeuterna utvecklat sin profession genom målmedvetet organisations- och utbildningsarbete. Den senare boken finns som e-bok: https://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-forlag/Organis....

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2019-01-11
Titelsida Nio-Fem nummer 2 2018
 • Intervju med Marie Ryd
 • Medbestämmandelagen i perspektiv
 • Frihet i tid och rum – bara av godo?
 • Lojal – mot vem?
 • #Metoo är komplext
 • Intervju med TCO:s Ulrika Hagström
 • Vardagsstressen i det digitala arbetslivet
 • » Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2018-11-30

Sidor

Subscribe to Nyheter