Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Berätta om ditt liv och dina yrkeserfarenheter och vinn ett stipendium! Insamlingen är förlängd och pågår fortsatt under 2012. Läs mer

Originals

Uppd: 2012-05-14
2011-12-21

TAM-Arkiv deltog genom arkivarie Jim Löfgren i Svenska Arkivsamfundets seminarium om digitalisering av fotografier och bildsamlingar med kulturarvsvärde. Ett mål för TAM-Arkiv är att i ökad utsträckning tillgängliggöra de rika arkiven från förbundens och yrkesföreningarnas historia genom digitalisering. Seminariet gav en bra överblick av den snabba utvecklingen på området idag för kultur­minnes­institutioner och andra berörda organisationer.

Fotografier på TAM-Arkiv möjliga att digitalisera?

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2011-11-25

Sveriges Ingenjörers jubileumsår 2011 får sin final den 22 november, när Polhemspriset delas ut. Det går till innovatören Georgios Psaros, för hans forskning inom sjukvårdsteknik. Polhemspriset delades ut första gången år 1878 av Ingenjörsföreningen och sedan 1891 av Sveriges Ingenjörers föregångare Svenska Teknologföreningen.

Uppd: 2012-06-07
2011-11-22

www.ingenjorshistoria.se

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2011-11-21

Under 2011 har TAM-Arkiv arbetat med ingenjörernas historia med anledning av Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum. Den 20 november presenterade TAM-Arkiv genom projektledare Jim Löfgren och arkivarie Josabeth Leidi den nya webbplatsen ingenjorshistoria.se på Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte. Här fanns även den fysiska utställning som TAM-Arkiv tagit fram och som funnits med på Sveriges Ingenjörers medlemsturné i landet under jubileumsåret.

Läs mer Om Ingenjörshistoria »

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2011-11-21

Ingenjörshistoria premiärvisas av TAM-Arkiv på Sveriges Ingenjörers fullmäktige den 20 november 2011.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2011-11-16

Sidor

Subscribe to Nyheter