Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Tre fantastiska filmer om svensk ingenjörskonst, där TAM-Arkiv bidragit med material, togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum 2011. 

Svensk ingenjörskonst under 150 år - se jubileumsfilmerna på ingenjorshistoria.se

Adidas

Uppd: 2012-05-14
2012-01-25

"På vikingatåg i Dalom" är titeln på den här akvarellen i stort format av Carl Larsson, med det idylliska motivet. Den kom till på uppdrag av makarna Emil och Amanda Hammarlund, förgrundsgestalter på folkskolans område, för att litograferas i tidningen Jultomten år 1900. 

Carl Larsson - På vikingatåg i Dalom, år 1900

Uppd: 2012-05-14
2012-01-19

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv har en stor forskningspotential – inte minst inom sådana sociologiskt intressanta ämnen som professionalisering och genus. Även våra yrkesminnesinsamlingar kan ge stoff till sociologisk forskning. 

Av: Leif Jacobsson
Uppd: 2020-06-08
2012-01-18

Något av vad som är att vänta under 2012 är en ny webbplats där TAM-Arkivs möjligheter, medlemsförbunden och arkiven får ökat utrymme. TCO:s historia kommer att särskilt presenteras samt bl.a. Finansförbundet och Civiligenjörsförbundet som båda har jubileum. I maj har TAM-Arkiv föreningsstämma och val av ny styrelse.

Nike Kyrie 5

Uppd: 2012-05-14
2012-01-09

Berätta om ditt liv och dina yrkeserfarenheter och vinn ett stipendium! Insamlingen är förlängd och pågår fortsatt under 2012. Läs mer

Originals

Uppd: 2012-05-14
2011-12-21

TAM-Arkiv deltog genom arkivarie Jim Löfgren i Svenska Arkivsamfundets seminarium om digitalisering av fotografier och bildsamlingar med kulturarvsvärde. Ett mål för TAM-Arkiv är att i ökad utsträckning tillgängliggöra de rika arkiven från förbundens och yrkesföreningarnas historia genom digitalisering. Seminariet gav en bra överblick av den snabba utvecklingen på området idag för kultur­minnes­institutioner och andra berörda organisationer.

Fotografier på TAM-Arkiv möjliga att digitalisera?

Uppd: 2012-06-18
2011-11-25

Sidor

Subscribe to Nyheter