Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv har en stor forskningspotential – inte minst inom sådana sociologiskt intressanta ämnen som professionalisering och genus. Även våra yrkesminnesinsamlingar kan ge stoff till sociologisk forskning. 

Av: Leif Jacobsson
Uppd: 2012-07-03
2012-01-18

Något av vad som är att vänta under 2012 är en ny webbplats där TAM-Arkivs möjligheter, medlemsförbunden och arkiven får ökat utrymme. TCO:s historia kommer att särskilt presenteras samt bl.a. Finansförbundet och Civiligenjörsförbundet som båda har jubileum. I maj har TAM-Arkiv föreningsstämma och val av ny styrelse.

Uppd: 2012-05-14
2012-01-09

Berätta om ditt liv och dina yrkeserfarenheter och vinn ett stipendium! Insamlingen är förlängd och pågår fortsatt under 2012. Läs mer

Uppd: 2012-05-14
2011-12-21

TAM-Arkiv deltog genom arkivarie Jim Löfgren i Svenska Arkivsamfundets seminarium om digitalisering av fotografier och bildsamlingar med kulturarvsvärde. Ett mål för TAM-Arkiv är att i ökad utsträckning tillgängliggöra de rika arkiven från förbundens och yrkesföreningarnas historia genom digitalisering. Seminariet gav en bra överblick av den snabba utvecklingen på området idag för kultur­minnes­institutioner och andra berörda organisationer.

Fotografier på TAM-Arkiv möjliga att digitalisera?

Uppd: 2012-06-18
2011-11-25

Sveriges Ingenjörers jubileumsår 2011 får sin final den 22 november, när Polhemspriset delas ut. Det går till innovatören Georgios Psaros, för hans forskning inom sjukvårdsteknik. Polhemspriset delades ut första gången år 1878 av Ingenjörsföreningen och sedan 1891 av Sveriges Ingenjörers föregångare Svenska Teknologföreningen.

Uppd: 2012-06-07
2011-11-22

www.ingenjorshistoria.se

TAM-Arkiv och Sveriges Ingenjörer lanserar webbplatsen Ingenjörshistoria. Här berättar vi om ingenjörernas och deras organisationers historia med hjälp av Sveriges Ingenjörers och deras föregångares arkiv, från 1860-tal till idag. Läs mer om bakgrunden till webbplatsen och besök www.ingenjorshistoria.se

Uppd: 2012-06-18
2011-11-21

Sidor

Subscribe to Nyheter