Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Saco-leverans på TAM

Under 2011 blev vi fler arkivarier som ett resultat av fler projekt bl.a. projektet Ingenjörshistoria. Vi är nu elva personer som arbetar med arkiven och arkivrelaterad verksamhet. Arkivarie Josabeth Leidi, som vikarierat för Ylva Tauberg Lindberg har fått ett nytt arkivariearbete inom Stockholms stadsarkiv. Vi välkomnar därför en ny arkivare från 1 februari, Maria Jonsson, som senast kommer från ett arbete inom Designarkivet i Nybro.

Uppd: 2012-05-14
2012-01-30

Detta nyhetsbrev (pdf) har gått ut till TAM-Arkivs medlemmar, där vi berättar vad som väntar under 2012:
- Ny webbsida och start för profilsidor för medlemmar.
- Medlemsträff 26 april
- TAM-Arkivs föreningsstämma 22 maj
- Alla medlemmar kan få en guidad visning av arkiven!

Uppd: 2012-05-14
2012-01-30

Tre fantastiska filmer om svensk ingenjörskonst, där TAM-Arkiv bidragit med material, togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum 2011. 

Svensk ingenjörskonst under 150 år - se jubileumsfilmerna på ingenjorshistoria.se

Uppd: 2012-05-14
2012-01-25

"På vikingatåg i Dalom" är titeln på den här akvarellen i stort format av Carl Larsson, med det idylliska motivet. Den kom till på uppdrag av makarna Emil och Amanda Hammarlund, förgrundsgestalter på folkskolans område, för att litograferas i tidningen Jultomten år 1900. 

Carl Larsson - På vikingatåg i Dalom, år 1900

Uppd: 2012-05-14
2012-01-19

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv har en stor forskningspotential – inte minst inom sådana sociologiskt intressanta ämnen som professionalisering och genus. Även våra yrkesminnesinsamlingar kan ge stoff till sociologisk forskning. 

Av: Leif Jacobsson
Uppd: 2012-07-03
2012-01-18

Något av vad som är att vänta under 2012 är en ny webbplats där TAM-Arkivs möjligheter, medlemsförbunden och arkiven får ökat utrymme. TCO:s historia kommer att särskilt presenteras samt bl.a. Finansförbundet och Civiligenjörsförbundet som båda har jubileum. I maj har TAM-Arkiv föreningsstämma och val av ny styrelse.

Uppd: 2012-05-14
2012-01-09

Sidor

Subscribe to Nyheter