Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Arkiv fortsätter sitt arbete med att skapa goda arkiveringsrutiner. Från den 1 januari 2011 har bokföringslagens arkiveringsregler ändrats. Vad innebär detta för föreningar och samverkansorgan? Deltagare från Saco och TCO med anslutna förbund samt andra föreningar anslutna till TAM-Arkiv och samverkansorganisationer välkomnas till vår medlemsträff och utbildningsdag 26 april 2012.

Uppd: 2012-05-14
2012-04-23

Ett av de mindre arkiven på TAM-Arkiv kommer från "Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet". Denna organisation bildades i början av 1980-talet och verkade drygt 20 år innan den gick in i SKTF, nuvarande Vision. Arkivets handlingar belyser, inte minst genom sitt förhandlingsmaterial, hur en gammal folkrörelse nästan tynar bort. I församling efter församling skär man ner på tjänsterna. Medlemsunderlaget sviktar och ekonomin gröps ur allt mer. Man kan också se hur tvister mellan personal och församlingsledningar leder till uppsägningar. Genom personalorganisationens arkiv kan man på detta sätt se problemen hos en krympande folkrörelse. 
Björn Holmberg, arkivarie

Uppd: 2012-05-14
2012-02-10

Saco-leverans på TAM

Under 2011 blev vi fler arkivarier som ett resultat av fler projekt bl.a. projektet Ingenjörshistoria. Vi är nu elva personer som arbetar med arkiven och arkivrelaterad verksamhet. Arkivarie Josabeth Leidi, som vikarierat för Ylva Tauberg Lindberg har fått ett nytt arkivariearbete inom Stockholms stadsarkiv. Vi välkomnar därför en ny arkivare från 1 februari, Maria Jonsson, som senast kommer från ett arbete inom Designarkivet i Nybro.

Uppd: 2012-05-14
2012-01-30

Detta nyhetsbrev (pdf) har gått ut till TAM-Arkivs medlemmar, där vi berättar vad som väntar under 2012:
- Ny webbsida och start för profilsidor för medlemmar.
- Medlemsträff 26 april
- TAM-Arkivs föreningsstämma 22 maj
- Alla medlemmar kan få en guidad visning av arkiven!

Uppd: 2012-05-14
2012-01-30

Tre fantastiska filmer om svensk ingenjörskonst, där TAM-Arkiv bidragit med material, togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum 2011. 

Svensk ingenjörskonst under 150 år - se jubileumsfilmerna på ingenjorshistoria.se

Uppd: 2012-05-14
2012-01-25

"På vikingatåg i Dalom" är titeln på den här akvarellen i stort format av Carl Larsson, med det idylliska motivet. Den kom till på uppdrag av makarna Emil och Amanda Hammarlund, förgrundsgestalter på folkskolans område, för att litograferas i tidningen Jultomten år 1900. 

Carl Larsson - På vikingatåg i Dalom, år 1900

Uppd: 2012-05-14
2012-01-19

Sidor

Subscribe to Nyheter