Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Revy nr 1 2012

Tema: Arbetslivets globalisering
» Anna Ekström (Saco) om om fackets framtid
» Reklammakaren i arbetslivets globalisering
» Makeover i arbetslivet?
» Bemanningsföretag - flexibilitet till vilket pris?
» Kan Europas fackföreningar samarbeta?
» Den vite mannes börda består - en bildanalys
» Finansförbundet och jämställdhetens historia
» Lärarkåren och nazismen - ny forskning
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2012-05-08

Just nu arbetar vi för fullt med TAM-Arkivs nya webbplats. Vad vill du finna på den? Du som arbetar i någon av alla våra medlemsorganisationer, du som är forskare, du som har någon annan relation till TAM-Arkiv.
- Har du haft glädje av vår nuvarande hemsida och hur?
- Vad saknar du? Vad förväntar du dig att finna på hemsidan?
- Är det råd kring arkivering, digital eller på papper?
- Bättre hjälp att söka i arkiven?
- Kunskaper och läsning om er fackliga organisations långa historia och era yrkesgrupper?

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2012-04-25
TAM-Revy nr 2 2011

» Sture Nordh om TCO och fackets framtid
» Facket i en förändrad global omvärld
» Anders Björnsson har läst TCO:s historik
» Ingenjörshistoria.se - ny webb genom arkiv
» Digital arkivering sett från TAM-Arkiv
» Sveriges barnmorskor 300 år
» Och "hur ska det gå med Pinnebergs?"
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2012-04-24

Flera av TAM-Arkivs medlemsförbund har efterfrågat enkla och handfasta råd för digital arkivering. TAM-Arkiv släppte därför nyligen rekommendationen "TAM 8:2011 - Digital arkivering för vanliga användare". Detta är den åttonde rekommendationen som tagits fram sedan arbetet med rekommendations­serien började för drygt tre år sedan.

Uppd: 2012-06-14
2012-04-23

TAM-Arkiv fortsätter sitt arbete med att skapa goda arkiveringsrutiner. Från den 1 januari 2011 har bokföringslagens arkiveringsregler ändrats. Vad innebär detta för föreningar och samverkansorgan? Deltagare från Saco och TCO med anslutna förbund samt andra föreningar anslutna till TAM-Arkiv och samverkansorganisationer välkomnas till vår medlemsträff och utbildningsdag 26 april 2012.

sneakers

Uppd: 2012-05-14
2012-04-23

Ett av de mindre arkiven på TAM-Arkiv kommer från "Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet". Denna organisation bildades i början av 1980-talet och verkade drygt 20 år innan den gick in i SKTF, nuvarande Vision. Arkivets handlingar belyser, inte minst genom sitt förhandlingsmaterial, hur en gammal folkrörelse nästan tynar bort. I församling efter församling skär man ner på tjänsterna. Medlemsunderlaget sviktar och ekonomin gröps ur allt mer. Man kan också se hur tvister mellan personal och församlingsledningar leder till uppsägningar. Genom personalorganisationens arkiv kan man på detta sätt se problemen hos en krympande folkrörelse. 
Björn Holmberg, arkivarie

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2012-02-10

Sidor

Subscribe to Nyheter