Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Ett 30-tal personer deltog i TAM-Arkivs medlemsträff om informationsförvaltning och arkiv anordnad i samarbete med Saco den 24 januari. Här finns material relaterat till presentationerna.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-01-24
TAM-Revy nr 2 2012

» Arbetsterapeuter - en välfärdsstatsprofession
» Intervju med TCO:s f.d. ordf Inger Ohlsson-Örtendahl
» Framtidsbilder - kön, reproduktion och arbete
» SLF - Det sista tjänstemannaförbundet 100 år
» Vad är manligt och kvinnligt hos ingenjörerna?
» Musikens roll i tjänstemannarörelsen
» Skrivmaskinen och kontoret
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2012-11-21

Den 18 oktober hade TAM-Arkivs nya webbplats premiär, med nytt utseende och innehåll! Målet har varit att öppna webbplatsen för fler besökare med olika intressen och att bättre förmedla TAM-Arkivs verksamhet och möjligheter.

Vi vill genom webbplatsen bättre lyfta fram arkiven, ge sökvägledningar och fånga intresse för mer forskning och ökat användande av arkiven. Speciella profilsidor ska bidra till kunskap om våra medlemmars historia, professioner och samhällsbetydelse. Med förbättrad och samlad information vill vi även ge ökat stöd till våra medlemmars informationsbevarande idag.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2012-10-18

TAM-Arkiv söker två arkivarier (Obs förlängd ansökningstid)

TAM-Arkiv tillhör en av Sveriges största arkivinstitutionerna inom det enskilda området, med fler än fyrtiotalet tjänstemanna- och akademikerorganisationer anslutna. Vårt arkiv omfattar sjutusen hyllmeter. Idag är vi tio stycken befattningshavare.

Vi söker nu en arkivarie med huvudansvar för arkivdepån och en arkivarie med huvudansvar för digital informationsförvaltning.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-01-03
2012-10-17

Leif Jacobsson från TAM-Arkiv deltog i en tredagars nationell arbetslivskonferens vid Karlstads universitet den 11-13 juni 2012, arrangerad av FALF, Forum för arbetslivsforskning. Temarubriken var ”Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv”. Nya forskningsrön om det samtida arbetslivet presenterades och diskuterades.

En del av forskningen berörde TAM-Arkivs yrkesgrupper, som ingenjörer, sjuksköterskor och brandmän. En avhandling av Linda Lane, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, handlade om kvinnliga strategier historiskt för att komma runt strukturella begränsningar inom olika yrkesområden.

Av: TAM-Arkiv, Jim Löfgren
Uppd: 2020-09-01
2012-06-19

Dahlgren, Johanna (red), "Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet", Nr 4 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2012.

Polisen i förändring. Antologi.

Polisen är en yrkesgrupp som med sin synlighet och centrala funktion i samhället alltid har ögonen på sig. Kunskaper om hur polisens arbete, funktion i samhället, utbildning, rekrytering och organisering förändrats i ett historiskt perspektiv är än så länge sparsamt utforskade. I denna bok samlas forskning på området för att öka kunskapen.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2015-02-19
2012-06-11

Sidor

Subscribe to Nyheter