Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Dahlgren, Johanna (red), "Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet", Nr 4 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2012.

Polisen i förändring. Antologi.

Polisen är en yrkesgrupp som med sin synlighet och centrala funktion i samhället alltid har ögonen på sig. Kunskaper om hur polisens arbete, funktion i samhället, utbildning, rekrytering och organisering förändrats i ett historiskt perspektiv är än så länge sparsamt utforskade. I denna bok samlas forskning på området för att öka kunskapen.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2015-02-19
2012-06-11
TAM-Revy nr 1 2012

Tema: Arbetslivets globalisering

» Anna Ekström (Saco) om om fackets framtid

» Reklammakaren i arbetslivets globalisering

» Makeover i arbetslivet?

» Bemanningsföretag - flexibilitet till vilket pris?

» Kan Europas fackföreningar samarbeta?

» Den vite mannes börda består - en bildanalys

» Finansförbundet och jämställdhetens historia

» Lärarkåren och nazismen - ny forskning

» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-11-06
2012-05-08

Just nu arbetar vi för fullt med TAM-Arkivs nya webbplats. Vad vill du finna på den? Du som arbetar i någon av alla våra medlemsorganisationer, du som är forskare, du som har någon annan relation till TAM-Arkiv.
- Har du haft glädje av vår nuvarande hemsida och hur?
- Vad saknar du? Vad förväntar du dig att finna på hemsidan?
- Är det råd kring arkivering, digital eller på papper?
- Bättre hjälp att söka i arkiven?
- Kunskaper och läsning om er fackliga organisations långa historia och era yrkesgrupper?
- Annat? Skriv fritt, exemplifiera! Kort eller långt. Nämn gärna i vilken roll du skriver. Maila till: tam-arkiv@tam-arkiv.se?subject=Nya webben

Uppd: 2012-06-07
2012-04-25
TAM-Revy nr 2 2011

» Sture Nordh om TCO och fackets framtid
» Facket i en förändrad global omvärld
» Anders Björnsson har läst TCO:s historik
» Ingenjörshistoria.se - ny webb genom arkiv
» Digital arkivering sett från TAM-Arkiv
» Sveriges barnmorskor 300 år
» Och "hur ska det gå med Pinnebergs?"
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-11-06
2012-04-24

Flera av TAM-Arkivs medlemsförbund har efterfrågat enkla och handfasta råd för digital arkivering. TAM-Arkiv släppte därför nyligen rekommendationen "TAM 8:2011 - Digital arkivering för vanliga användare". Detta är den åttonde rekommendationen som tagits fram sedan arbetet med rekommendations­serien började för drygt tre år sedan.

Uppd: 2012-06-14
2012-04-23

TAM-Arkiv fortsätter sitt arbete med att skapa goda arkiveringsrutiner. Från den 1 januari 2011 har bokföringslagens arkiveringsregler ändrats. Vad innebär detta för föreningar och samverkansorgan? Deltagare från Saco och TCO med anslutna förbund samt andra föreningar anslutna till TAM-Arkiv och samverkansorganisationer välkomnas till vår medlemsträff och utbildningsdag 26 april 2012.

Uppd: 2012-05-14
2012-04-23

Sidor

Subscribe to Nyheter