Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Björn HolmbergVår långvarige medarbetare arkivarie Björn Holmberg går nu i pension. Björn avtackades i veckan av styrelsen och medlemsförbund och arbetskamraterna på TAM-Arkiv. Björn har varit en fast klippa med sin kunskap om våra arkivbildare och deras historia. Många har uppskattat hans engagemang såväl hos organisationerna som av forskare och besökare. Det gäller även och inte minst alla vi på arbetet. Vi tackar Björn för allt och önskar välgång!

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2013-05-23

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) framställde 1933 ett mycket omfattande register över källor till den svenska folkundervisningens historia. Detta har nu 80 år senare digitaliserats i ett samarbete mellan Stiftelsen SAF och TAM-Arkiv.

Av: Jim Löfgren, TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-05-06
TAM-Revy nr 1 2013

» Intervju med historikern Anna Götlind
» Idealarbetaren - från flit till flexibilitet
» Arbetstrycket ökar på ingenjörerna
» Ökad kontroll vid organisationsförändring?
» Finlands moderna tjänstemannahistoria
» Historielärarnas förening idag
» Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningen
» Läs som PDF

TAM-Revy presenteras nu i den elektroniska Kulturtidskriften 2013

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2013-04-22

Marie Ulmhed, studerande i arkivvetenskap i Stockholm har under sin praktik på TAM-Arkiv arbetat med att förteckna och tillgängliggöra en rad nya arkiv, bland dessa Historielärarnas förening, HLF.

Av: Jim Löfgren, TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-04-04


Svenska Tandsköterskeförbundet, ett av våra livaktiga yrkesförbund, firade i början av februari 2013 sitt 70 årsjubileum. Jubiléet var upplagt som en yrkeskonferens med rubriken "Tandsköterska förr och nu".
Givetvis var TAM-Arkiv där och visade historiskt material från förbundet.

Av: Björn Holmberg, TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-03-04

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller:

  • Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar
  • Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen
  • Gallringsanvisningar

Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom organisationen samt för att upprätta en egen dokumenthanteringsplan.

Vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer på rekommendationen!

Av: Ylva Taubert Lindberg, TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-01-28

Sidor

Subscribe to Nyheter