Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.


Svenska Tandsköterskeförbundet, ett av våra livaktiga yrkesförbund, firade i början av februari 2013 sitt 70 årsjubileum. Jubiléet var upplagt som en yrkeskonferens med rubriken "Tandsköterska förr och nu".
Givetvis var TAM-Arkiv där och visade historiskt material från förbundet.

Av: Björn Holmberg, TAM-Arkiv
Uppd: 2013-03-04
2013-03-04

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller:

  • Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar
  • Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen
  • Gallringsanvisningar

Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom organisationen samt för att upprätta en egen dokumenthanteringsplan.

Vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer på rekommendationen!

Av: Ylva Taubert Lindberg, TAM-Arkiv
Uppd: 2013-04-04
2013-01-28

Ett 30-tal personer deltog i TAM-Arkivs medlemsträff om informationsförvaltning och arkiv anordnad i samarbete med Saco den 24 januari. Här finns material relaterat till presentationerna.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-01-28
2013-01-24
TAM-Revy nr 2 2012

» Arbetsterapeuter - en välfärdsstatsprofession
» Intervju med TCO:s f.d. ordf Inger Ohlsson-Örtendahl
» Framtidsbilder - kön, reproduktion och arbete
» SLF - Det sista tjänstemannaförbundet 100 år
» Vad är manligt och kvinnligt hos ingenjörerna?
» Musikens roll i tjänstemannarörelsen
» Skrivmaskinen och kontoret
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-11-06
2012-11-21

Den 18 oktober hade TAM-Arkivs nya webbplats premiär, med nytt utseende och innehåll! Målet har varit att öppna webbplatsen för fler besökare med olika intressen och att bättre förmedla TAM-Arkivs verksamhet och möjligheter.

Vi vill genom webbplatsen bättre lyfta fram arkiven, ge sökvägledningar och fånga intresse för mer forskning och ökat användande av arkiven. Speciella profilsidor ska bidra till kunskap om våra medlemmars historia, professioner och samhällsbetydelse. Med förbättrad och samlad information vill vi även ge ökat stöd till våra medlemmars informationsbevarande idag.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2012-11-21
2012-10-18

TAM-Arkiv söker två arkivarier (Obs förlängd ansökningstid)

TAM-Arkiv tillhör en av Sveriges största arkivinstitutionerna inom det enskilda området, med fler än fyrtiotalet tjänstemanna- och akademikerorganisationer anslutna. Vårt arkiv omfattar sjutusen hyllmeter. Idag är vi tio stycken befattningshavare.

Vi söker nu en arkivarie med huvudansvar för arkivdepån och en arkivarie med huvudansvar för digital informationsförvaltning.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-01-03
2012-10-17

Sidor

Subscribe to Nyheter