Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Revy nr 1 2013

» Intervju med historikern Anna Götlind
» Idealarbetaren - från flit till flexibilitet
» Arbetstrycket ökar på ingenjörerna
» Ökad kontroll vid organisationsförändring?
» Finlands moderna tjänstemannahistoria
» Historielärarnas förening idag
» Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningen
» Läs som PDF

TAM-Revy presenteras nu i den elektroniska Kulturtidskriften 2013

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2013-04-22

Marie Ulmhed, studerande i arkivvetenskap i Stockholm har under sin praktik på TAM-Arkiv arbetat med att förteckna och tillgängliggöra en rad nya arkiv, bland dessa Historielärarnas förening, HLF.

Av: Jim Löfgren, TAM-Arkiv
Uppd: 2013-04-05
2013-04-04


Svenska Tandsköterskeförbundet, ett av våra livaktiga yrkesförbund, firade i början av februari 2013 sitt 70 årsjubileum. Jubiléet var upplagt som en yrkeskonferens med rubriken "Tandsköterska förr och nu".
Givetvis var TAM-Arkiv där och visade historiskt material från förbundet.

Av: Björn Holmberg, TAM-Arkiv
Uppd: 2013-03-04
2013-03-04

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller:

  • Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar
  • Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen
  • Gallringsanvisningar

Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom organisationen samt för att upprätta en egen dokumenthanteringsplan.

Vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer på rekommendationen!

Av: Ylva Taubert Lindberg, TAM-Arkiv
Uppd: 2013-04-04
2013-01-28

Ett 30-tal personer deltog i TAM-Arkivs medlemsträff om informationsförvaltning och arkiv anordnad i samarbete med Saco den 24 januari. Här finns material relaterat till presentationerna.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-01-28
2013-01-24
TAM-Revy nr 2 2012

» Arbetsterapeuter - en välfärdsstatsprofession
» Intervju med TCO:s f.d. ordf Inger Ohlsson-Örtendahl
» Framtidsbilder - kön, reproduktion och arbete
» SLF - Det sista tjänstemannaförbundet 100 år
» Vad är manligt och kvinnligt hos ingenjörerna?
» Musikens roll i tjänstemannarörelsen
» Skrivmaskinen och kontoret
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2012-11-21

Sidor

Subscribe to Nyheter