Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Arkiv deltog på en konferens i Stockholm 23-24 oktober kallad ”Den nya öppenheten” som arrangerades av Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet. Konferensens tema var ”öppenhet och sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv och samhällsglömska”. Innehållsmässigt vände sig konferensen i första hand till arkivinstitutioner inom offentlig sektor men kunde innehålla en del värdefull information även för enskilda institutioner.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-11-07
2013-11-06

TAM-Arkiv deltog under två dagar i oktober i ett seminarium med rubriken ”Vägen till det digitala arkivet”. Seminariedagarna anordnades av Svensk förening för informationsspecialister (SFIS), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) och Centrum för Näringslivshistoria. Tanken var att seminariet skulle fungera som en workshop, där åhörare och föreläsare delade erfarenheter och diskuterade med varandra när det gäller frågor om det digitala arkivet och hur man rustar sig för att ta emot digitala leveranser.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-10-18

TAM-Arkiv följer vad som händer inom andra institutioner som har arbetets historia och fackföreningsarkiv som sin huvudsakliga uppgift. International Association of Labour History Institutions (IALHI) anordnade i år sin konferens i Budapest. Här finns också OSA Archivum (OSA), ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna i modern tid.

Av: Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-10-14

Varje ansluten organisation har nu en dedikerad kontaktperson på TAM-Arkiv. Det är till den arkivarien man i första hand vänder sig med arkivrelaterade frågor.

Vi kommer på detta sätt att bygga upp ett tätare samarbete med arkivansvariga i organisationerna och föreningarna. Om du inte redan fått veta vem som är er kontaktperson på TAM-Arkiv, kontakta oss.

För sökningar och beställningar av arkivhandlingar och för att meddela leveranser har vi en ny e-postadress: arkivet@tam-arkiv.se

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-09-12

Under våren har TAM-Arkiv fått två nya arkivarier, Melissa Rydquist och Karin Sandberg.

TAM-Arkivs arkivarier tar emot beställningar, svarar på frågor om arkivhandlingar och bemannar forskarservice för besökare. För anslutna organisationer svarar vi på frågor om arkivhantering och leveranser.

Arkivarierna är Maria Jonsson, Jim Löfgren, Melissa Rydquist och Karin Sandberg, som har huvudansvar för arkivdepån. Se Kontakt

Under sommaren håller TAM-Arkiv öppet som vanligt och minst en arkivarie finns tillgänglig.

Frågor och beställningar, e-post: arkivet@tam-arkiv.se eller tel 08-54541560

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-09-12
2013-06-19

Våra sidor Med källorna - förbundens arkiv och historia har nu utökats med ytterligare en organisation: TCO. "Med källorna till TCO:s historia" - har tagits fram av TAM-Arkiv för att återge organisationen TCO och dess roll ur ett historiskt perspektiv, genom att belysa kärnfrågor och historiska händelser. Utgångspunkten är TCO:s arkiv som förvaras hos TAM-arkiv, där arkivmaterialet har använts till att berätta om till exempel bakgrunden till TCO, att illustrera händelser i TCO:s utveckling och att belysa TCO:s roll i samhället.

→ Med källorna till TCO:s historia.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-05-29

Sidor

Subscribe to Nyheter