Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

I Polisförbundets arkiv finns ett mycket intressant dokument, ett album som ingående dokumenterar ett efterkrigstyskland.

Det rör sig om ett minnesalbum från ett besök i Hamburg som gjordes 1948 av en representant från Svenska Polisförbundet som var inbjuden av självaste polischefen i Hamburg.

Uppd: 2014-11-10
2014-01-09
Hyllningsadress till Kerstin Hesselgren

Månadens dokument kommer från Hushållslärarnas Riksförbunds arkiv och är en hyllningsadress till den tidigare ordföranden i förbundet: Kerstin Hesselgren.

Namnet kanske låter bekant? Kerstin Hesselgren var en av förgrundsgestalterna i svensk kvinnorörelse, Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot och bland de första kvinnliga representanterna i Nationernas Förbund. Hesselgren var under sin tidiga karriär bland annat yrkesverksam som landets första hushållslärare, skolköks- och yrkesinspektris.

Uppd: 2014-11-10
2013-12-04
TAM-Revy nr 2 2013

» Intervju med Eva Nordmark, TCO
» Arbetslivets terapeutisering
» Poul Bjerre - en framsynt läkare
» Barns motstånd i förskolan
» Ett drama ur tullmännens historia
» Tar vi ansvar för arbetet?
» Operationsassistenter jubilerar
» Spåren efter Kerstin Hesselgren
» Läs som PDF

Artikeln om Kerstin Hesselgren har kompletterats med en webbutställning som du kan se här: Månadens dokument december 2013.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-06-08
2013-11-25

TAM-Arkiv har ställt samman en digital utställning som speglar årets tema för Arkivens dag - flora och fauna. Bläddra i fotoalbum från 1900-talets början som visar elever i trädgårdsundervisning, titta på färgplanscher och illustrationer av djur och växter från uppslagsverk som använts i skolundervisning, läs om jägmästarna, som arbetar i skog och mark, och se exempel på hur djur och natur har använts för att förmedla fackliga budskap i affischer.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-11-07

TAM-Arkiv deltog på en konferens i Stockholm 23-24 oktober kallad ”Den nya öppenheten” som arrangerades av Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet. Konferensens tema var ”öppenhet och sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv och samhällsglömska”. Innehållsmässigt vände sig konferensen i första hand till arkivinstitutioner inom offentlig sektor men kunde innehålla en del värdefull information även för enskilda institutioner.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2013-11-07
2013-11-06

TAM-Arkiv deltog under två dagar i oktober i ett seminarium med rubriken ”Vägen till det digitala arkivet”. Seminariedagarna anordnades av Svensk förening för informationsspecialister (SFIS), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) och Centrum för Näringslivshistoria. Tanken var att seminariet skulle fungera som en workshop, där åhörare och föreläsare delade erfarenheter och diskuterade med varandra när det gäller frågor om det digitala arkivet och hur man rustar sig för att ta emot digitala leveranser.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2013-10-18

Sidor

Subscribe to Nyheter