Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Två medarbetare från TAM-Arkiv representerade organisationen på Folkrörelsernas Arkivförbunds (FA:s) stämma och konferens i Visby 14-15 maj. Värdar var Arkivcentrum Gotland som utgörs av Landsarkivet i Visby/Riksarkivet och Regionarkivet på Gotland.

Äldre turistinformation hämtad från en utställning på Landsarkivet i Visby.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-05-19
2014-05-19
Systemtjänstemannen, maj 1947

Med en vårlik förstasida hämtad från majnumret av tidningen Systemtjänstemannen 1947 firar vi in våren på TAM-Arkiv. Tidningen var organ för Systembolagsanställdas Personalförening (SPF), en yrkesförening för anställda vid Systembolaget.

Vi bjuder även på vårannonser från 1930-talet i Tidskrift för Sveriges kontorister.

Uppd: 2014-12-18
2014-05-13

TAM-Arkivs bokbord på Svenska Historikermötet 2014
TAM-Arkiv deltog i Svenska Historikermötet 2014 mellan den 8-9 maj med bokbord och konferensdeltagande. Under sessionen ”Tänker historikerna sluta gå till arkiven?” diskuterade företrädare för arkiv och och universitet vad som skulle kunna bidra till att få studenter och historiker att nyttja arkiven i större utsträckning.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-05-13
2014-05-13
TAM-Revy nr 1 2014

Tema: Det ifrågasatta arbetet
» Meningen med arbetslivet: arbetskritik
» Arbetslöshet som handikapp
» Arbetsförmedlarnas nya roll
» Taxeringsrevisorerna och juristerna
» Vad hände med arbetstidsförkortningen
» Varför arbetar vi - våra drivkrafter
» Omlokaliserade myndigheter
» Hemvårdarinnornas historia
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-11-06
2014-04-24
Nautisk tidskrift nr 3 1992

Månadens dokument kommer från Svenska fartygsbefälsföreningen, SFBF, och visar hur livet till havs kunde te sig för sjöbefäl. 1992 var TAM-Arkiv med om att göra ett upprop för en novelltävling i Nautisk tidskrift. De inkomna berättelserna är ofta fantasieggande läsning. Inom glas och ram i arkivet finner vi vidare M/S Sabangs lastplan, från Khorramshahr vid gränsen mellan Iran och Irak via Europas hamnar tillbaka till Göteborg. Vi berättar även om Sveriges första kvinnliga sjöbefäl.

Uppd: 2014-12-18
2014-04-03

Webbplatsen Lärarnas historia har byggts om från grunden med en ny struktur som gör innehållet mer överskådligt och lättillgängligt. Den nya sektionen Lärararkiven presenterar lärarorganisationernas historia och deras arkiv på TAM-Arkiv.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-04-03
2014-03-31

Sidor

Subscribe to Nyheter