Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Nu är TAM-Arkivs nya arkivhandbok tillgänglig via vår hemsida! Arkivhandboken är framtagen som ett stöd för våra medlemmar och deponenter i olika arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. I handboken ger vi konkreta råd om leveranser, förteckningsarbete, återsökning och framtagning av arkivmaterial, gallring, hantering av fotografier och digitalt material.

Några av handledningarna i handboken finns även tillgängliga på vår hemsida, t.ex. instruktion vid leveranser och råd om gallring. Du kan ladda ner handboken från vår hemsida, under avdelningen "Medlemmar". Läs mer om handboken.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-10-10
2014-10-10
Höstvisa

Denna höstvisa ingår i Görans bok, en bilderbok av Elsa Beskow som gavs ut av Styrelsen för Sveriges Småskollärarinneförening 1928.
Det fanns inte mycket böcker att välja på för mindre barn kring den här tiden och de som fanns var oftast dyra. Sveriges Småskollärarinneförening kämpade för högre lön, bättre utbildning och arbetsvillkor men även läsning och pedagogik var viktiga frågor som diskuterades.

Görans bok, Pelles nya kläder, Småskolans djurbok och Det var en gång en katt är några av de pedagogiska böcker för mindre barn som Sveriges Småskollärarinneförening gav ut för en mindre penning. Genom utgivningen av böckerna och med hjälp av lärarinnorna skulle barnen stimuleras till läsning.

Uppd: 2015-02-02
2014-09-02
Apotekstekniker går i strejk

I juli 1977 inleddes en strejk som skulle pågå i nästan två månader. 200 apotekstekniker vid 15 apotek gick ut i strejk den 4 juli, efter att avtalsförhandlingarna mellan Apotekstjänstemannaförbundet (ATF) och Apoteksbolaget AB hade strandat. Ett par veckor senare utvidgades strejken till att omfatta ytterligare 350 apotekstekniker. I arkivet finns en samling pressklipp som dokumenterar strejken sommaren 1977.

Uppd: 2014-08-01
2014-07-30
Semesterlagen

Semesterlagen är temat för månadens dokument. I artikeln hämtad från en informationsskrift till tjänstemän anslutna till Handelstjänstemanna-förbundet får medlemmarna veta mer om den första semesterlagstiftningen från 1938.

Vi ger även andra exempel på vad en sökning på ordet ”semester” kan ge ur våra arkiv. Gå in och leta upp ett härligt sommarställe i historisk tid att drömma er bort till!

Uppd: 2014-07-30
2014-06-19
Spypåse framtagen av HTF 2004

Tjänstemannaförbundet HTF är ett förbund som varit duktiga på att spara föremål av olika slag, allt från kläder och slipsar till kondomer och porslin från HTF:s matsal.

Såhär i sommartider har vi plockat fram ett urval av föremål som finns i HTF:s arkiv som kan tänkas behövas på semestern.

Månadens dokument för tankarna inte bara till semester och ledighet utan även till arbetsvillkor och kollektivavtal.

Uppd: 2014-07-14
2014-06-02

Två medarbetare från TAM-Arkiv representerade organisationen på Folkrörelsernas Arkivförbunds (FA:s) stämma och konferens i Visby 14-15 maj. Värdar var Arkivcentrum Gotland som utgörs av Landsarkivet i Visby/Riksarkivet och Regionarkivet på Gotland.

Äldre turistinformation hämtad från en utställning på Landsarkivet i Visby.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-05-19
2014-05-19

Sidor

Subscribe to Nyheter