T.C.O. - historiska arkivdokument

Representatskapsprotokoll, från 1938. Betänkande angående sammanslagningen med Daco.